Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı

Sosyal Güvenlik

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve ilgili mevzuat
•  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuat
• İşçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bildirilmesi hakkında Mevzuat
• İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler Hk. Tebliğler
• Türk Ceza Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Sıkıyönetim Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu gibi kanunların ilgili maddeleri, çeşitli milletlerarası anlaşmalar, ilgili kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler

Bu yayınımız ile ilgili Yüksek Mahkeme Kararları Yüksek Mahkemeler Mevzuatı isimli yayınımızdadır.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü