Sosyal Sigortalar Mevzuatı

Sosyal Güvenlik

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ( SSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) Kanunu ve ilgili Mevzuat
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları
• Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği, Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin tamamı
• Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Avukatlık, Noterlik, Mesleki Eğitim ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü gibi çeşitli Kanunların ilgili maddeleri
• İşveren Uygulama Tebliği, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, vb. Tebliğler
•  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat
• Milletlerarası sosyal güvenlik anlaşmaları
•  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu yayınımızla ilgili yürürlükteki bütün genelgeleri
•  1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında olan sigortalılarla ilgili mevzuat bu seri kapsamındadır.

Bu yayınımız ile ilgili Yüksek Mahkeme Kararları Yüksek Mahkemeler Mevzuatı isimli yayınımızdadır.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü