Ticaret ve Finans

Ticari işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler ile finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmeleri konusunda mevzuatı içeren yayınlarımız Finans ve Sermaye Piyasası Kuruluşları, başta halka açık  ve bağımsız denetime tabii firmalar olmak üzere ticari amaçlı tüm işletmeler, Mali Müşavirler ve Hukukçular tarafından takip edilmektedir.