Katma Değer Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu, bu kanunda değişiklik yapılmasına dair bazı kanunlar, Katma Değer Vergisi oranlarını gösterir ana kararname ile çeşitli kararnameler, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ
• Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili çeşitli mevzuat, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili örnek Danıştay Kararları, Genelge, Özelge ve Katma Değer Vergisi Sirkülerleri, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları (ÖKC) Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (Yazar Kasa Kanunu) ve tebliğlerinin tamamı
•  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yürürlükte bırakılan banka ve sigorta muameleleri vergilerine (BSMV) ilişkin çeşitli hükümleri, ilgili kanun, kararname ve tebliğler

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü