Akademi

KGK Bağımsız Denetçi Eğitimleri (21 Kredi) - Online Canlı

22 Aralık 2023 - 24 Aralık 2023

KGK Bağımsız Denetçi Eğitimleri (21 Kredi) - Online Canlı ONLİNE

KGK tarafından onaylı Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimimize katılarak temel mesleki konular alanında 21 kredi elde edin. 

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız bu çok faydalı eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

Eğitim Konusu:

24 Kasım Cuma- Konsolidasyon ve Konsolide Finansal Tabloların İncelenmesi Eğitimi - 7 Kredi

25 Kasım Cumartesi - Hile Denetimi ve Hile Farkındalığı Eğitimi - 7 Kredi

26 Kasım Pazar - Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Eğitimi - 7 Kredi

 

KGK Eğitimlerimizden elde ettiğiniz kredileri TÜRMOB'da da saydırarak TÜRMOB eğitim yükümlülüğünüzü de yerine getirebilirsiniz.

Eğitim Programı

24 Kasım Cuma : Konsolidasyon ve Konsolide Finansal Tabloların İncelenmesi Eğitimi – 1. Gün (15:00-22:00)
25 Kasım Cumartesi : Hile Denetimi ve Hile Farkındalığı Eğitimi – 2. Gün (12:00-19:00)
26 Kasım Pazar : Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Eğitimi – 3. Gün (12:00-19:00)

Eğitim İçeriği

Birinci Gün:

KONSOLİDASYON VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN İNCELENMESİ EĞİTİMİ

 1. Temel Kavramlar 
   1. Ana Ortaklik
   2. Bağli Ortaklik
   3.  İş Ortaklığı
   4.  İştirak
   5. Bağlı Menkul Kiymet
 2. Konsolidasyonun Amacı ve Kapsamı 
 3. Hisse Senedine Yatirim ve Finansal Varlıkların Raporlanması 
 4. İştirakler- Özkaynak Yöntemi (UMS 28) 
 5. İş Ortakliklari (UFRS 11) ve Bağlı Ortaklıklar (UFRS 10) 
 6. İşletme Birleşmeleri Ve Şerefiyenin Hesaplanmasi (UFRS 3)
 7. Konsolidasyon (UFRS 10) 
 8. Dipnotlarda Yapılan Açıklamalar (UFRS 12) 
 9. Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari Kapsaminda Konsolide Finansal Tablolari Hazirlanmasi UMS 27 
 10.  Konsolide Ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 28 
 11.  İştiraklerdeki Yatirimlar UMS 31 
 12.  İş Ortakliklarindaki Paylar UFRS 3 
 13.  İşletme Birleşmeleri UMS 12 
 14.  Konsolidasyon Özel Amaçlı İşletmeler Konsolide Finansal Tabloların Hazirlanması
  1. Tam Konsolidasyon 
  2.  Oransal Konsolidasyon
  3.  Özkaynak Yöntemi
  4.  Birleşme Ve Bölünmeler
  5.  Örnek Konsolide Finansal Tablolarin İncelenmesi

İkinci Gün:

HİLE DENETİMİ VE HİLE FARKINDALIĞI EĞİTİMİ (1.GÜN)

 • Hile Denetimine Giriş 
  • Risk Odaklı Denetime Genel Bakış
  • Uluslar arası Denetim Standartlarına Kısa Bir Bakış
  • BDS 240 – Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
  • BDS 315 -  İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle  "Önemli Yanlışlık" Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • BDS 620 - Uzman Çalışmalarının Kullanılması
 • Genel Olarak Hile Eylemi 
  • Hilenin tanımı ve özelliği
  • Hile eylemi ve boyutları
  • Hile grupları
  • Genel olarak hile türleri
  • İşletme içi hile türleri
  • Hile yapanların özellikleri
  • Hile yapılmasına iten nedenler
 • Hile Soruşturması ve Denetimin Yürütülmesi 
  • Soruşturma Kapsamında Kullanılacak Denetim Teknikleri - Analitik İnceleme Teknikleri
  • Bilgi Kaynakları
  • Soruşturma Teknikleri
  • İşletme Geçmişinin Araştırılması
  • Bireysel Geçmişin Araştırılması
  • Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması
  • Gözetim
  • Sayısal Veri Analizi
  • Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat
  • Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit
 • Hilenin ortaya çıkarılması 
  • Yönetim ilgili hile belirtileri
  • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
  • Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar
  • Çalışanların yaptıkları hile türleri
  • İşletmelerde meydana Hile türleri vak'a analizi ve çalışması
  • Hile denetim örnek rapor üzerinde vak'a analiz çalışmaları

Üçüncü Gün:

FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE YORUMLANMASI EĞİTİMİ

 • Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Eğitimi Eğitim İçeriği:
 • Temel Kavramlar
 • Finansal Tablolar
  • Finansal Durum Tablosu
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
 • Finansal Analiz Teknikleri
  • Yatay Yüzde Analizi
  • Dikey Yüzde Analizi
  • Oran Analizi
 • Finansal Kaldıraç ve Karlılık
 • Örnek Uygulamalar

 

EĞİTİMCİ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

Bağımsız Denetçiler, Mali Müşavirler

• Vergi • KGK • Bağımsız Denetim

 • Başlangıç Tarihi: 22 Aralık 2023
 • Bitiş Tarihi: 24 Aralık 2023
 • 15:00 - 22:00
 • Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

1150 TL + KDV

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

BENZER EĞİTİMLER

E-Bültenimizi İnceleyin

x