Akademi

UYGULAMACILARDAN REKABET HUKUKU EĞİTİMİ: TEORİ VE PRATİK (MEVZUAT, UYGULAMA VE ÖRNEK KARARLAR)

UYGULAMACILARDAN REKABET HUKUKU EĞİTİMİ: TEORİ VE PRATİK (MEVZUAT, UYGULAMA VE ÖRNEK KARARLAR)

Rekabet Hukuku Eğitimi, Rekabet Hukuku Eğitimleri İstanbul;

Rekabet Hukuku Eğitiminde, Rekabet Hukuku ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen mevzuat, kanun bilgisi, Rekabet Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Rekabet Hukuku Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile, Türkiye’de rekabetçi bir pazar ortamının sağlanarak bu ortamın sürdürülebilir kılınması için şirketlerin faaliyetlerinde dikkate almaları gereken bir unsur olan rekabet hukukunun temeli ve kuralları hakkında katılımcıların detaylı olarak bilgilendirilmesi amaçlanmakta olup, ayrıca Rekabet Kurulu’nun kararları ve çeşitli uygulamalar çerçevesinde rekabete aykırılık veya uyumsuzluk hallerinde tabi olunabilecek yaptırımların incelenmesi hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Rekabet hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçular, işletme sahipleri ve firmaların üst düzey yöneticileri, pazarlama ve satış bölümlerinde çalışanlar.

Günümüzde rekabet kuralları,devletlerin şeffaf ve güçlü bir piyasa kurabilmeleri ve bunu devam ettirebilmelerinin ön koşulu haline gelmiştir.Bu durum bazı firmalar için fırsatlar yaratırken, bazılarına yönelik riskleri artırmaktadır. Zira Rekabet Kurumu Türkiye ekonomisine yön veren bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon gibi endüstrilerin yanında küçük ölçekli firmalara da git gide daha çok soruşturma açmaktadır. Artık yalnızca kamunun tetiklemesiyle değil, rakiplerin, bayilerin ve özellikle tüketicilerin rekabet bilinciyle şikâyet düğmesine rahatça basmasıyla,firma cirolarının %10'una kadar varan cezaların yanında yöneticilere de para cezası yaptırımları uygulanmaktadır. Böylelikle, firma değeri üzerinde rol oynayan ve Piyasaların Anayasası olarak kabul edilen rekabet kurallarınıniçselleştirilmesi artık iktisadi ve sosyal bir zorunluluk olarak görülmekte ve 'rekabete uyum' her firma kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında; rekabete aykırı nitelikte anlaşmalar, uyumlu eylem ve kararlar, muafiyet ve menfi tespit, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralma izinleri ve pişmanlık başvuruları, Rekabet Kurumu'nun soruşturma ve sözlü savunma süreçleri gibi öne çıkan konular hukuki ve iktisadi yönleriyle interaktif bir şekilde anlatılacak ve her bir konu RK kararları ve cezalarıyla örneklendirilerek açıklanacaktır.

Eğitim Kapsamı:

Rekabet Kurallarının Amacı ve Kapsamı - Rekabet Hukukunun Amacı ve İktisadi Temelleri - Rekabet kurallarının kapsamına giren teşebbüsler ve kuralların coğrafi sınırları - Rekabet Kurulu'nun ceza istatistikleri

Rekabete Aykırı Anlaşmalar ve Muafiyet Uygulaması - Rakiplerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - "Rekabete Aykırı Anlaşma", "Kartel", "Bilgi Değişimi" Kavramları ve Örnek Kararlar - Sağlayıcı/Distribütörlerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Rekabet Kurallarından Muafiyet Sistemi, Grup Muafiyeti/Bireysel Muafiyet Kavramları - RK kararları ile delil örnekleri

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması - "Hakim Durum" Kavramı ve Hakim Durum Kriterleri - Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Yasağının İktisadi Temelleri - İlgili Pazarın Tanımı ve Analizinde Kullanılan Kriterler - Kötüye Kullanma Türleri ve Örnek RK Kararları ve Deliller: Rekabet İhlaline Yol Açabilecek Davranışlar, Münhasır - Anlaşmalar, İndirim/Fiyat Politikaları vb.

Birleşme Devralma İzin Başvuruları - Rekabet Kurulu İznine Tabi İşlemler ve Bildirim Eşikleri - Rekabet Kurulu'na Bildirim Sürecindeki Yükümlülükler

Rekabet Soruşturmaları Süreci ve Rekabet Kurumu'nun Yetkileri - Rekabet Kurumu'nun Tanıtımı ve İncelemeye Başlama Usulleri - Rekabet Kurumu ve Rekabet Uzmanlarının Yetkileri - Rekabet Kurumu Soruşturma Süreçlerinde, Sözlü Savunma, Yerinde İnceleme/Rekabet Baskınlarındaki Hak ve Yükümlülükler, Yap/Yapma Listeleri - Rekabet Kurumu'nun Yaptırımları ve Örnek RK Kararları ve Delil Örnekleri

SORU/CEVAP

Eğitimciler: Av. Şahin Ardıyok: Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı'nda (BASEAK) Ortak Avukat olarak görev yapmakta ve Rekabet Hukuku Grubu Başkanlığını yürütmektedir. 16 yıldan fazla süredir rekabet,regülasyon, kamu özel işbirlikleri (PPP), anti-dumping alanında deneyimi bulunan Av. Şahin Ardıyok, Türk ve uluslararası şirketlere ve kamu kuruluşlarına bu alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Kendisi karmaşık birleşme devralmalar, savunmanlık hizmetleri ve rekabet uyum programları konusunda hem devlet hem de özel sektörde rekabet hukuku ve regülasyonların dokunduğu hemen hemen tüm sektörlerde önemli tecrübeye sahiptir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun olan Ardıyok, İşletme Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden 2000 yılında kazanmış ve hukuk yüksek lisans diplomasını 2003 yılında Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden almıştır. Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı'na katılmadan önce Rekabet Kurumu'nda rekabet uzmanı olarak ve önde gelen bir iktisadi danışmanlık şirketinde ortak olarak görev yapmıştır. Ardıyok, 8 yıldır Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Regülasyon Ekonomisi ve Hukuk" ile "Enerji Hukuku ve Politikası" derslerini vermekte olup, geçmişte 3 yıl boyunca Bilgi Üniversitesi'nde "Telekomünikasyon Hukuku" dersi vermiştir.

Av. Belit Polat: BASEAK'ta Avukat olarak görev yapmakta ve ağırlıklı olarak enerji, hızlı tüketim malları, üretim, telekomünikasyon, otomotiv, çimento, ilaç, medya, eğlence ve spor endüstrilerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere rekabet, regülasyon ile birleşme ve devralma alanlarında hukuki danışmanlık vermektedir. Av. Belit Polat, Türk ve çokuluslu firmaları Rekabet Kurumu ve düzenleyici kurumlar nezdinde temsil etmekte,şirket planlanması ile uyum programlarının yürütülmesi konularında hukuki destek sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2009 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2011 yılında almıştır. Aynı zamanda pazarlardanhaberler.com blogunun editörü olan Belit Polat, profesyonel hizmetler yanı sıra, Rekabet Kurumu, üniversiteler ve uygulayıcılar tarafından organize edilen seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır. Belit Polat'ın ayrıca, rekabet uyum programları, rekabet hukukunda haksız fiil sorumluluğu ve şikayetçi hakları başta olmak üzere çok sayıda akademik çalışma ve makalesi bulunmaktadır.
Yrd.Doç.Dr.Emin Köksal: Ağırlıklı olarak telekomünikasyon, enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere rekabet, birleşme ve devralmalar, kamu politikaları ve yasal düzenlemeler alanlarında iktisadi danışmanlık vermektedir. Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Köksal, 2004'de yüksek lisansını aynı üniversitede Kamu Maliyesi bölümünde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. Uluslararası Atlantik Ekonomi Topluluğu, Uluslararası Telekom Birliği ve Orta Doğu Ekonomi Derneği üyesi olan Emin Köksal, 7 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent doktor olarak "Yönetim Ekonomisi", "Oyun Teorisi", "Sanayi İktisadı", "İstatistik" ve "Hukuk ve İktisat" derslerini vermektedir. Aynı zamanda acikekonomi.com blogunun ortak kurucusu ve yazarıdır.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

EĞİTİMCİ

Av. Sahin Ardiyok-Av. Belit Polat-Yrd. Doc. Dr. Emin Koksal

Av. Sahin Ardiyok-Av. Belit Polat-Yrd. Doc. Dr. Emin Koksal

• Hukuk Sertifika Programları / Hukuk Eğitimleri • Rekabet Hukuku Eğitimleri / Rekabet Hukuku Sertifika Programları • rekabet hukuku • rekabete aykırı • rekabet kurumu • rekabet kurulu • hakim durumun kötüye kullanılması • birleşme ve devralma • İmar Mevzuatı

  • Av. Sahin Ardiyok-Av. Belit Polat-Yrd. Doc. Dr. Emin Koksal

E-BÜLTEN