Akademi

MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal Güvenlik Eğitimlerinde 5510 sayılı SGK kanunu ile ilgili en son gelişmeler hakkında bilgi verilmektedir. Mevzuata göre sürekli güncellenen Sosyal Güvenlik Eğitimi ile ilgili güncel içeriği aşağıda bulabilirsiniz:

Eğitimin Amacı:

Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Hukuku sadece Kanuna değil yönetmelik ya da genelgelere hâkimiyeti de gerektiren bir alandır. Sıklıkla gerçekleşen değişiklikler nedeniyle sosyal güvenlik hukukuna ilişkin bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bu eğitim ile, en son yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında: Doğum sonrası ebeveynlerin kısmı süreli çalışması, Sosyal güvenlik destek primi, Asgari ücret desteği, Prim teşvikleri, Lise ve üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortalılığı, Doğum ve evlat edinme sonrası işsizlik sigortası fonundan yarım çalışma ödeneği gibi en güncel konular da incelenerek Sosyal Güvenlik Hukukundaki temel esaslara yer verilecek, özellikle yönetmelik ve genelgelerdeki düzenlemelerle bu alanda çalışanlar için gerekli temel ve aynı zamanda güncel bilgiler üzerinde durulacaktır.

Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları, Sosyal Güvenlik Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavirler, Hukukçular ve Yöneticiler

Eğitim programında konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik konusunu hem hukuksal çerçevede değerlendirecek hem de mevzuatın uygulama boyutunu detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Eğitim Kapsamı: Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi ve bazı özel durumlarda sigortalılık: - Sigortalıların Kuruma bildirilmesi. - Yabancı sigortalılara ilişkin hükümler ve yabancıların Kuruma bildirilmesi ve 2013 yılında yapılan değişiklikler. - Şirket ortaklarının sigortalılığında nelere dikkat etmek lazım? - Sigortalıların aynı zamanda hem 4/a'lı hem de 4/b'li olması halinde yapılması gerekenler - Çırak ve stajyerlere ilişkin yapılması gereken işlemler - Doğum sonrası ebeveynlerin kısmi süreli çalışması - Sosyal güvenlik destek primi uygulamaları - 4b kapsamındaki emeklilerin sosyal güvenlik destek primindeki son değişiklikler - Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile İşten Ayrılış Bildirgesinde Hata Yapılması ve Düzeltilmesi: - Hatanın türüne göre hangi sürede değişiklik yapılabileceği İş kazası kavramı (Kanun ve Yargıtay kararları ışığında): - 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kavramı - Yargıtay kararları ışığında iş kazası kavramı - İşyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası olarak mı bildirilmelidir? - 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kavramı - İşverenin iş kazasından doğan sorumluluğu Meslek hastalığı kavramı. İş kazası ve meslek hastalığının Kuruma bildirilmesi: - Bildirim yapılmasında dikkat edilecek hususlar - Bildirimin yapılmamasının sonucu - 5510 sayılı Kanundaki yaptırım nedir? - 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığını bildirmemenin yaptırımı nedir? Prime esas kazanç kavramı: - Hangi kazançlardan prim kesilir? - Prim kesilmeyecek kazançlar nelerdir? - Primden bir kısmı muaf olan kazançlar nelerdir ve muafiyet nasıl hesaplanır? İşe iade sonucunda mahkemece ödenen kazançların prime tabi tutulup tutulmayacağı? - 4 aylık boşta geçen süre için ödenen paradan prim kesilir mi? - Bu konuda dikkat edilmesi gereken esaslar nelerdir? Ne gibi işlemler yapılır? - 4-8 aylık ücret tutarındaki kazançtan prim kesilir mi? 2013 Ağustos ayında bu konuda ne gibi değişiklikler yapıldı? Asgari Ücret Desteği ve Prim TeşviklerindeYaşanan Son Gelişmeler (6661 sayılı Kanun ve 2016/4 sayılı Genelge): - Yüzde beş oranında prim teşviki - Engelli prim teşviki - 6111 sayılı kanun teşviki (Mesleki eğitim alanların, genç işçi ve kadın işçilerin istihdamında prim teşviki) - Primlerden geçmişe yönelik yararlanma - İşbaşı prim teşviki Kısa vadeli sigorta kollarında sigortalılara yapılan yardımlar: - Geçici işgöremezlik ödeneği - Hastalık ve analık sigortasında geçici işgöremezlik ödeneğine hak kazanma koşulları - Sürekli işgöremezlik geliri-oranı-hesaplanması Uzun vadeli sigorta kollarında yapılan yardımlar: - Malullük aylığı- hak kazanma koşulu-hesaplanması - Yaşlılık aylığı- hak kazanma koşulları-hesaplanması - Ölüm aylığı-hak sahipleri arasında paylaştırılması-bağlanma koşulları-kesilmesini gerektiren durumlar İşsizlik sigortası uygulaması: - Hangi hallerde işsizlik ödeneği verilir? - İşsizlik ödeneği ne kadar süre için verilir? - Miktarı nasıl hesaplanır? - Doğum ve evlat edinme sonrası işsizlik sigortası fonundan yarım çalışma ödeneği verilmesi Genel Sağlık Sigortası Uygulaması: - GSS'li olması gerekenler - Lise ve üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortalılığı - Gelir testi uygulaması - Ödenmesi gereken primler Borçlanma yapılması: - Hangi hallerde borçlanma yapılabilir? - Borçlanmanın sonucu nedir? SGK'da idari para cezaları.

[gdlr_notification type="color-border" icon="" border="#99d15e" color="#000000"]Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir. Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır. Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK - Mevzuat ve İçtihat Programı - kullanımı hediye edilecektir. Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.[/gdlr_notification]

Eğitimci: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

EĞİTİMCİ

Prof. Dr. Nursen Caniklioglu

Prof. Dr. Nursen Caniklioglu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

• Hukuk Sertifika Programları / Hukuk Eğitimleri • İş Hukuku Hukuku Eğitimleri / İş Hukuku Sertifika Programları • Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri / Sosyal Güvenlik Hukuku Sertifika Programları • Sosyal Güvenlik Eğitimleri • Sosyal Güvenlik Eğitimi • sosyal güvenlik hukuku eğitimi • İmar Mevzuatı

  • Prof. Dr. Nursen Caniklioglu

E-BÜLTEN