Akademi

TİCARİ TAZMİNAT DAVALARINDA MADDİ ZARAR HESABI EĞİTİMİ

TİCARİ TAZMİNAT DAVALARINDA MADDİ ZARAR HESABI EĞİTİMİ

Ticari Tazminat Davaları Eğitimi, Ticari Tazminat Davaları Eğitimleri İstanbul;

Ticari Tazminat Davaları Eğitimlerinde, Ticari Tazminat Davaları ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen mevzuat, kanun bilgisi, Ticari Tazminat Davaları ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Ticari Tazminat Davaları Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Adalet Bakanlığınca yayımlanmış dava sayılarına ilişkin istatistiklere göre tazminat davaları dördüncü sıradadır. Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer kanunlarda tazminat davalarına ve ilkelerine ilişkin hükümler bulunmasına rağmen davaların ticari kısmını oluşturan maddi zararın nasıl hesaplanacağına yönelik hükümlere yer verilmemektedir.Maddi zararın hesaplanması sorunu mevcut uygulamada Hakimler tarafından atanan Bilirkişi Heyetleri aracılığıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Bilirkişi Heyetlerinin maddi zarar hesaplamaları konusunda kamuoyunda bilinen en önemli problemleri olarak davaların uzaması ve haksız zarar hesaplamalarına yol açması olarak belirtilebilir. Bilirkişilik müessesesi taraflar yanında hukuk sistemimizi de olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde maddi zarar hesaplamaları bu konuda uzman kişilerce yapılmakta ve uzman mütalaası olarak taraflarca mahkemelere sunulmaktadır. Ülkemizde de bu yöntemin kullanılmasını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Lebib Yalkın Yayımları 'nın düzenleyeceği bu eğitimde konunun uzmanı Dr. Namık Kemal UYANIK tarafından gelişmiş ülke uygulamaları ve örnek zarar hesaplamaları anlatılacak, yargı kararlarının değerlendirilmesi yapılacak ve alternatif çözüm yolları tartışılacaktır. Her sunum sonunda kısa soru ve cevaplar kısmının olacağı interaktif bir eğitim çalışması hedeflenmektedir.

Eğitimin Kapsamı:

- Maddi zararın hesaplanması ve ekonomik analizi - Bilirkişi heyeti hesaplamaları, sorunları ve uzman bilirkişi hesaplamalarının sağlayacağı faydalar - Haksız fiil ve sigorta sözleşmelerine göre yoksun kalınan karın hesaplanması - Marka hakkına tecavüz hallerinde maddi zararın hesaplanması ve yöntemleri - Patent hakkına tecavüz hallerinde maddi zararın hesaplanması ve yöntemler - Uluslararası Mal Satış Sözleşmesi'ne (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods-CISG) göre maddi zarar hesaplamaları. Türkiye'nin de taraf olduğu bu uluslararası sözleşme hükümleri Türkiye'den yapılan mal ihracatı ile yurt dışından yapılan mal ithalatı işlemlerini kapsamaktadır - İnşaat sözleşmeleri ve maddi zararın hesaplanması - Tıbbi kötü uygulamalar (medical malpractice) ve maddi zarar hesaplamaları - Maddi olmayan duran varlıkların değerlerinin tespit edilmesi, lisans bedellerinin hesaplanması ve maddi zarar hesaplamalarında kullanımı

Eğitimci: Dr. Namık Kemal Uyanık Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirmiş, Western Michigan Üniversitesinde ekonomi mastırını ve Hacettepe Üniversitesinde Maliye Doktorasını tamamlamıştır. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak başladığı iş hayatında çok sayıda vergi incelemesi, teftiş, tahkikat ve karapara incelemeleri yapmıştır. 2000-2006 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığında Daire Başkanı, 2003-2005 yılları arasında Vergi Konseyi Genel Sekreteri, 2005 - 2006 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi (Son üç ay Kurul Başkan Yardımcısı) ve 2005 - 2006 yıllarında da Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Vergi Usul Kanunundan sorumlu Daire Başkanı olarak yaklaşık 2 yıl merkezi uzlaşma komisyonunun sekreterya görevini yapmıştır. OECD 6 numaralı Çalışma Grubu ve Rüşvetle Mücadele Grubunda delege olarak görev yapmış; OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik olarak Slovakya ve Polonya'nın II. Aşama denetiminde vergi, muhasebe ve denetim konularından sorumlu denetçi olarak denetim ekibinde görev yapmıştır. Yayımlanmış 4 kitabı, iki kitap bölümü, basım hazırlıkları devam eden doktora tezi ve 30'dan fazla makaleye sahiptir. Maliye Bakanlığı, Tüsiad, İTO, AİB, PWC, Ernst&Young, SMMM ve YMM odaları ve Danıştay Başkanlığı gibi kurumların düzenlediği farklı konulardaki çok sayıda seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak yer almıştır. Okan Üniversitesi Muhasebe ve Finans yüksek lisans programlarında Denetim Uygulamaları, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

EĞİTİMCİ

Dr. Namik Kemal Uyanik

Dr. Namik Kemal Uyanik

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirmiş, Western Michigan Üniversitesinde ekonomi mastırını ve Hacettepe Üniversitesinde Maliye Doktorasını tamamlamıştır. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak başladığı iş hayatında çok sayıda vergi incelemesi, teftiş, tahkikat ve karapara incelemeleri yapmıştır. 2000-2006 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığında Daire Başkanı, 2003-2005 yılları arasında Vergi Konseyi Genel Sekreteri, 2005 – 2006 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi (Son üç ay Kurul Başkan Yardımcısı) ve 2005 – 2006 yıllarında da Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Vergi Usul Kanunundan sorumlu Daire Başkanı olarak yaklaşık 2 yıl merkezi uzlaşma komisyonunun sekreterya görevini yapmıştır. OECD 6 numaralı Çalışma Grubu ve Rüşvetle Mücadele Grubunda delege olarak görev yapmış; OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik olarak Slovakya ve Polonya'nın II. Aşama denetiminde vergi, muhasebe ve denetim konularından sorumlu denetçi olarak denetim ekibinde görev yapmıştır. Yayımlanmış 4 kitabı, iki kitap bölümü, basım hazırlıkları devam eden doktora tezi ve 30'dan fazla makaleye sahiptir. Maliye Bakanlığı, Tüsiad, İTO, AİB, PWC, Ernst&Young, SMMM ve YMM odaları ve Danıştay Başkanlığı gibi kurumların düzenlediği farklı konulardaki çok sayıda seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak yer almıştır. Okan Üniversitesi Muhasebe ve Finans yüksek lisans programlarında Denetim Uygulamaları, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

• Hukuk Sertifika Programları / Hukuk Eğitimleri • Ticaret Hukuku Eğitimleri / Ticaret Hukuku Sertifika Programları • İstanbul • Eğitimi • Ticari Tazminat Davaları Eğitimi • Ticari Tazminat Davaları Eğitimi İstanbul • Ticari • Tazminat • Davaları • İmar Mevzuatı

  • Dr. Namik Kemal Uyanik

E-BÜLTEN