Akademi

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (2 GÜN)

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (2 GÜN)

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

[gdlr_notification type="color-border" icon="" border="#ff8247" color="#000000"] Eğitimin Amacı: TMS / TFRS (UMS / UFRS) konusunda düzenlenecek eğitim programı tüm detaylarıyla standartların anlatımını içerecek olup, finansal tabloların oluşturulmasına yönelik uygulamaların yapılacağı bir program olacaktır. Katılımcı Profili: Tüm işletmelerin Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Mali Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar[/gdlr_notification]

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01.01.2013'ten itibaren Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı (TMS/TFRS) uygulamaya başlayıp, dönem sonlarında TMS/TFRS'ye uygun finansal tablolar hazırlayarak bağımsız denetimden geçmek zorundadırlar. Mali tabloların yeni standartlara göre hazırlanması için TMS/TFRS uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Eğitim Kapsamı:

 1. Tms/Tfrs/Ufrs Kavramları
 2. Tfrs’de Finansal Tablolar Seti
 3. Finansal Tablolar
  • Ana Tablolar
  • Yardımcı Tablolar
 4. Finansal Tablo Hesap Kalemleri
 5. Finansal Tabloların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Dipnot Uygulamaları
  • Yabancı Para Raporlamalar
 6. Tfrs’de Finansal Tablolara Temel Teşkil Eden Varsayımlar
 7. Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 8. Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Düzenlemeler
 9. Tms 1 Finansal Tabloların Sunulması
 10. Vuk Tekdüzen Hesap Sisteminden Farklılıklar
 11. Tfrs’ye Göre Varlık, Borç Ve Özkaynakların Bilançoda Sunumu
  • Tfrs’ye Göre Varlık, Borç Ve Özkaynakların Ölçülmesi
  • Tfrs’ye Göre K/Z Tablosu – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  • Tfrs’ye Göre Nakit Akış Tablosu
  • Tfrs’ye Göre Finansal Tablo Kalemleri İle İlgili Sunulmuş Olması Beklenen Dipnot Açıklamaları
  • Tfrs’ye Göre Finansal Tablo Kalemleri Arasında Yer Almayan Ancak Dipnotlarda Açıklanması Gerekli Önemli Ve Özel Durumlar
 12. Finansal Tabloların Düzenlenmesi
  • Tms 1-Finansal Tabloların Sunulması
 13. Örnek Finansal Tabloların Hazırlanması
 14. UMS 1 MALİ TABLOLARIN SUNUMU
 15. UMS 2 STOKLAR
 16. UMS 7 NAKİT AKIM TABLOLARI
 17. UMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR
 18. UMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
 19. UMS 12 GELİR VERGİSİ
 20. UMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
 21. UMS 17 KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ
 22. UMS 18 HASILAT
 23. UMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
 24. UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
 25. UMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ
 26. UMS 24 İLİŞKİLİ TARAFLAR
 27. UMS 27, 28, 31 VE UFRS 3 KONSOLİDE MALİ TABLOLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞ BİRLEŞMELERİ
 28. UMS 32 VE 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MALİ TABLOLARDA GÖSTERİMİ VE AÇIKLAMALAR, KAYDA ALMA VE ÖLÇÜM, UFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: DİPNOTLAR
 29. UMS 34 ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR
 30. UMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
 31. UMS 37 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 32. UMS 38 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
 33. UMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER
 34. UFRS 5 SATILMAK ÜZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
Eğitimci: Dr.Öğr.Üyesi Beyhan Yaslıdağ: 1996 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Bir özel bankanın yatırım fonlarının kuruluşunda ve yönetiminde 1994-2003 yılları arasında görev yapmıştır. 1996-2002 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul Aydın Ünivsersitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde akademik hayatını sürdüren Beyhan Yaslıdağ’ın Finans-muhasebe alanında pek çok kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Akademik görevleri dışında kurumsak eğitimler de vermekte olan Beyhan Yaslıdağ Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İşbankası ve İşkur gibi pek çok önde gelen kurum ve kuruluşta eğitimler düzenlemiştir.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

EĞİTİMCİ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

• Finans Eğitimleri / Finans Sertifika Programları • TMS TFRS - UMS UFRS • Finansal Raporlama Standartları Eğitimleri • TMS Eğitimleri • TFRS Kursu • TMS Eğitimleri İstanbul • TFRS Kursları İstanbul • Finansal Raporlama • UFRS sertifika programı • UFRS eğitimi • finansal raporlama eğitimi • İhale Mevzuatı

 • Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

E-BÜLTEN