RESMİ GAZETE
FİHRİSTİ

R.Gazete No: 32456

R.G. Tarihi: 10.2.2024

 

 

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ, KÜLLİYAT

–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İMALAT SANAYİ, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, TEŞVİK, KÜLLİYAT

–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) KATMA DEĞER VERGİSİ

–– Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2022/44)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1) GIDA

 

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/02/2024 Tarihli ve 12420, 12421 ve 12422 Sayılı Kararları ENERJİ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3, 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

 

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin