RESMİ GAZETE
FİHRİSTİ

R.Gazete No: 32598

R.G. Tarihi: 10.7.2024

 

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/207, 208)

 

YÖNETMELİKLER

–– Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİLİŞİM, KÜLLİYAT

–– Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

–– 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile İlgili 2024/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 10930 Sayılı Kararı BANKACILIK

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 10932 Sayılı Kararı BANKACILIK

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2020/10101 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/15907 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2020/8510 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2020/19773 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/37034 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/20288 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

 

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin