RESMİ GAZETE
FİHRİSTİ

R.Gazete No: 31911

R.G. Tarihi: 2.8.2022


İÇİNDEKİLER

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/343)

 

YÖNETMELİK

–– Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2020/87, K: 2022/44 Sayılı Kararı FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ, AMME ALACAKLARI, TİCARET, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/45, K: 2022/89 Sayılı Kararı MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/22, K: 2022/92 Sayılı Kararı DEVLET MEMURLARI, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2018/20156 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------

E-BÜLTEN