RESMİ GAZETE
FİHRİSTİ

R.Gazete No: 32597

R.G. Tarihi: 9.7.2024

 

İÇİNDEKİLER

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7519 Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TİCARET, ÇEVRE, GAYRİMENKUL, VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, TÜRİZM, KÜLLİYAT

 

TBMM KARARLARI

1413 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1414 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1415 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1416 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8725)

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

–– Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8726) KÜLLİYAT

–– Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği KÜLLİYAT

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2019/29456 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2020/19001 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/2/2024 Tarihli ve 2020/1142 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2021/40891 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2021/52004 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin