MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32369

R.G. Tarihi: 14.11.2023

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  1

 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

Esas Sayısı : 2023/35

Karar Sayısı: 2023/163

Karar Tarihi: 28/9/2023

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1. Ankara 17. İdare Mahkemesi (E. 2023/35)

2. Ankara 10. İdare Mahkemesi (E. 2023/52)

3. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi (E. 2023/118)

 

İTİRAZLARIN KONUSU: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin birinci cümlesinin "...ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur..." bölümünün Anayasa'nın 2., 13., 35., 36., 38., 48. ve 49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talepleridir.

 

OLAY: Akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin işlemlerin iptalleri talebiyle açılan davalarda itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptali için başvurmuştur.

 

.....

 

VII. HÜKÜM

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin;

A. Birinci cümlesinin;

1. "...ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur... " bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muhterem İNCE'nin karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

2. "...ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez." bölümünün 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,

B. İptal hükümlerinin tamamının Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,

28/9/2023 tarihinde karar verildi.

 

NOT: Kararın Tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Mevzuat;


  EM/3154C.070
  (Enerji Mevzuatı),

   

  V/2976C.065 (İthalat Mevzuatı) ve

   

  XXX/5015A.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

E-Bültenimizi İnceleyin

x