2018 - 2020 İçin Hazırlanan Orta Vadeli Program Yayımlandı

29 Eylül 2017

2018 - 2020 için hazırlanan Orta Vadeli Program’ın kabul edilmesine dair karar, 27.9.2017 (Mük.) tarihli gazete ile yayımlandı.

Yayınlanan raporda yer alan bazı ana başlıklar şöyledir;

 • Bireysel Emeklilik ile ilgili düzenlemelerin yapılması,
 • Araştırma üniversiteleri ihtisaslaşma programının uygulamaya geçirilmesi,
 • İş uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıklarda hukuki öngörülebilirliğin sağlanması amacıyla ekonominin farklı alanlarına yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulması,
 • Noter iş ve işlem maliyetlerinin azaltılması,
 • Noter olabilmek için sınav zorunluluğunun getirilmesi,
 • Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz yolunun açılması,
 • İnşaat ruhsatlarının tek imza ile verilmesinin sağlanması ve bu suretle inşaat izin süreçlerinin kısaltılması,
 • Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının 1000’e çıkarılması,
 • İcra Dairelerine gitmeden ödeme yapılmasının sağlanması (Yeni model İcra Daireleri)
 • Eximbank’ın ödenmiş sermayesinin artırılması ve başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların Banka imkanlarından daha fazla istifade etmelerinin sağlanması,
 • Katılım Sigortacılığının geliştirilmesine dair mevzuatın hayata geçirilmesi,
 • Gelir Vergisi Tarifesinde Değişiklik,
 • Gümrük işlemleri için çeşitli kurumlarca istenen ücretlerin azaltılması,
 • Ticaretin Kolaylaştırılması Danışma Noktaları’nın oluşturulması ve bu sayede gümrük hizmetleri başta olmak üzere bilgiye erişiminin kolaylaştırılması,
 • Dış ticaretteki laboratuar işlemlerinin tek noktada toplanması,
 • Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik resmi müzakereler başlanması,
 • Tarımda yüksek katma değerli üretiminin sağlanması amacıyla Su Kanunu’nun çıkarılması,
 • Faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi amacıyla Faizsiz Finans Kanunu’nun çıkarılması ve Faizsiz Finans Standartları Kurumu’nun kurulması,
 • Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması,
 • Finansal sistemin derinleşmesi ve İstanbul’un önemli bir Finans Merkezi olmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun çıkarılması,

Motorlu Taşıtlar vergisinde Artırım ve sistem değişikliği Raporda düzenlenen gelişmeler arasında bulunmaktadır. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.