Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017'de Yürürlüğe Girdi

05 Ekim 2017

LEBİB YALKIN İMAR MEVZUATI DUYURULARI

TARİH : 4.10.2017

NO      : 2017/1

 

Plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne ilişkin taslak, 27 Mart 2017 tarihinde basına tanıtılmış ve getirilmesi planlanan değişiklikler hakkında bilgi verilmişti.

Yönetmelik, 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi geçici 3. madde için 3 Temmuz 2017; diğer maddeler için ise 1 Ekim 2017 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibariyle 1985 yılından beri yürürlükte bulunan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden hemen önce; 30 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de sektörden gelen görüş ve talepler değerlendirilerek Yönetmelikte birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Peki, güncellenmiş haliyle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, imar mevzuatında ne tür değişiklikler gerçekleştiriyor? 

  • Yönetmelik hükümleri uyarınca artık stüdyo daire yapılamayacak. Her müstakil konutta, en az 1 oturma odası ve 1 yatak odası bulunmak zorunda.

  • En küçük konut alanı 28.5 m 2 olarak belirlendi. Yönetmelik hükümlerine göre; oturma odasının en az 12 m 2, yatak odası ise en az 9 m 2, mutfak veya yemek pişirme yerinin en az 3.30 m 2, banyo veya yıkanma yerinin en az 3 m 2, tuvaletin ise en az 1.20 m 2 olması gerekiyor.

  • Emsal hesaplamalarına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı. Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanlarının yanı sıra ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 m²'si emsal dışı yapılar arasına eklendi.

  • İmar uyuşmazlıkları açısından özel önem arz eden basit tadilatın tanımı değiştirildi. Yönetmeliğe göre; basit tadilat, yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemlerini ifade eder.

  • Binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde muvafakat aranmadan yapılacak tadilatların koşulları belirlendi. Emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacimlerin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özellikleri ve güvenliği ile yangın güvenliğini olumsuz etkilememek kaydıyla yapılan tadilatlarda, tadilat yapılan bağımsız bölüm malikinin başvurusu yeterli sayıldı ve diğer maliklerin muvafakati aranmadan uygulama yapılacağına yer verildi.

  • Riskli yapılara ve riskli alanlara ilişkin düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler uyarınca, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olan yapıların, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1 Ekim 2017’den önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.

  • Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam eden yapılara ilişkin özel hükme yer verildi. Buna göre; ruhsat alınmış olup, inşaatı devam eden yapılardan ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları, talep halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.

  • Büyükşehir belediyesince siluet onayı zorunluluğu getirilebilecek yapılar belirlendi. Buna göre; müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar, bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m 2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu, binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar için siluet onayı zorunluluğu getirilebilecek. Böylece şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun bir şekilde şehrin silüetinin bozulmasının önüne geçilecek.

  • Atrium yeniden tanımlandı. Atriumların karşılıklı iki uzun kenar arasında bulunması gereken mesafe, 5 metreden 3 metreye indirildi.         

İşbu Yönetmeliği ve dayanağı olan İmar Kanunu'nu; İmar Hukuku Mevzuatımız, Gayrimenkul Mevzuatımız ve Külliyat dosyalarımız içerisinden inceleyebilir, mevzuat metinlerinin tamamına ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

LEBİB YALKIN YAYIMLARI