Sık Sorulan Sorular

1. Mevzuat nedir?
Sözlük anlamıyla Mevzuat, bir ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük, karar, yönetmelik, tebliğ ve benzeri yasal düzenlemelerin bütünü demektir. Yasama Organının (TBMM) ve Yürütme Organının ve diğer kuruluşların (Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, Diğer Kamu Kurumları, Üniversiteler vb.) kendilerine Anayasa ile tanınan yetkiler doğrultusunda yaptıkları yasal düzenlemeler şeklinde de tanımlanabilir

2. Mevzuatı takip etmemin nasıl bir yararı olacak?
Hukukun genel yapısının çok kapsamlı ve karmaşık olması ve ayrıca ülkemizde mevzuat değişikliklerinin çeşitli nedenlerle çok yoğun ve sık olması mevzuat takibini zorunlu hale getirmektedir.

Mevzuat, 1322 sayılı Kanun gereğince Resmi Gazete’de yayımlanır. Resmi Gazete günlük olarak yayımlanır. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana her gün çıktığı düşünülürse belki de milyonlarca sayfaya tekabül eden Resmi Gazete’nin işlevi sadece günlük haber verme niteliğindedir. Ancak, ne gibi değişiklikler oldu, hangi mevzuat yürürlükten kalktı, neler eklendi gibi soruların cevaplarını Resmi Gazete ciltlerinin hepsi mevcutlu olsa bile araştırmak ve bir sonuca varmak hemen hemen imkansızdır. Mevzuat yayıncılığı sayesinde herhangi bir mevzuatta değişen, eklenen, yürürlükten kaldırılan hükümler metne işlenerek güncel, doğru, yürürlükte olan uygulanması gereken mevzuata ulaşılabilmektedir. Yine mevzuat yayıncılığının bir fonksiyonu olarak, bütün hukuk sistemi içinde mevzuat taranarak herhangi bir konuyla ilgili, örneğin TEŞVİK’le ilgili mevzuat bir arada sunulabilmektedir.

3. Lebib Yalkın ’ın abonelerini kimler oluşturuyor?
  İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı en büyük 1000 şirketin 800’ünden fazlası
  Türkiye’deki tüm Bankalar, Sigorta Şirketleri, Leasing Şirketleri, Aracı Kurumlar
  Önde gelen Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeciler, Denetim ve Muhasebe Şirketleri
  Avukatlar ve Hukuk Büroları, Barolar
  Gümrük Müşavirleri
  Belediyeler
  Küçük ve orta ölçekli işletmeler (Kobi’ler)
  Kamu Kurum ve Kuruluşları
  Üniversiteler
  Sağlık Kuruluşları

4. Nasıl abone olabilirim?
Web sitemizdeki güvenli alışveriş bölümünden veya 0212 282 39 00 – 278 62 90 numaralı telefonlarımızdan Pazarlama ve Satış Departmanımızı arayarak abone olabilirsiniz.

5. Mevzuatın içerisinde yorum var mı?
LYY mevzuat serileri Resmi Gazete’de ve Resmi Gazete dışında yayımlanmış mevzuattan oluşur, yorum içermez. Mevzuattaki ek ve değişiklikler, konulan notlarla yerlerine işlenerek mevzuatın güncelliği sağlanır. Ayrıca birbirleriyle ilgili konulardaki mevzuata karşılıklı notlar konarak, atıflar yapılarak ve elektronik ortamda bunlara ek olarak linkler verilmek suretiyle abonenin konuyu daha kolay incelemesi sağlanır. Ancak aylık olarak yayınlanan LY Mevzuat Dergisi'nde yorumlara ve mevzuatta tereddüt doğuran hususların aydınlatılmasına yönelik yazılara yer verilmektedir.

6. Mevzuat ne kadar sıklıkta güncelleniyor?
LYY mevzuat serilerinde yer alan mevzuattaki ek ve değişiklikler Resmi Gazete’den günü gününe takip edilerek mevzuat güncellenir.

7. Telefonla uzman desteği nedir?
Abone lere verilen telefonla uzman desteği, abone oldukları mevzuat serilerinde yer alan konuları basılı ortamda hangi ciltlerde; elektronik ortamda ise hangi arama yöntemiyle nerede ve nasıl bulacakları ve mevzuat konularıyla ilgili ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme hizmetini içerir.

8. Hukukçulara yönelik içtihat ürünleriniz nelerdir?
Bütün yargı organlarının kararları YARGI KARARI olarak anılır. Yargı kararları mevzuat tanımı içinde yer almazlar. Ancak, YARGI KARARLARI benzer olaylarda örnek teşkil etmeleri açısından uyuşmazlıkların tarafları ve hukuki süreçte görev alan hukukçular, özellikle avukatlar açısından önem arz etmektedir.
 

9. Basılı abonelikte mevzuat değişiklikleri hangi sıklıkta gönderilir?

Değişen yapraklar şeklinde hazırlanan basılı ortamdaki yayınlarımızla ilgili mevzuat değişiklikleri ve ilaveleri, kitaplardaki yerlerine işlenerek en seri şekilde abonelerimize gönderilmektedir.

10. Basılı abonelikte kitapların güncelliği nasıl sağlanıyor?
Basılı ortamdaki mevzuat, değişen yapraklar sisteminde hazırlandığı için; eski yapraklar atılıp; yerlerine yeni yapraklar konularak, mevzuatın güncelliğini sürekli olarak muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, aboneye gönderilen her değişikliğe bir sevk numarası verilerek, abonenin değişiklikleri takip etmesine de yardımcı olunmaktadır.

11. Elimizdeki ciltlerin içlerinde karışıklık oldu yenileme hizmetiniz var mı?
Abone liği devam eden müşterilerimizin talep etmeleri halinde, fiyat listemizdeki kitap satış bedellerinin sadece %50’si karşılığında ellerindeki ciltleri güncel durumdaki yenileri ile değiştiriyoruz.

12. Basılı ortamda yer alan mevzuatın hepsi dijital ortamda da var mı?
Basılı ortamdaki mevzuatın tamamı elektronik ortamda da yer almaktadır. Abone , kendi tercihine göre istediği mevzuat serisine istediği ortamda abone olabilmektedir.

13. Mevbank nedir?
Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.’nin internet ortamındaki ürünü olan Mevbank, hukuk, vergi, ticaret, dış ticaret ve gümrük ve sosyal güvenlik, belediye, bankacılık, sigortacılık, turizm, eğitim, devlet memurları, fikri ve sınai haklar, dernekler, vakıflar, sağlık, Avrupa Birliği vb... birçok konuda kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, kararnameler, tebliğler, yönetmelikler, genelgeler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Kararlarını kapsayan 63 mevzuat serisinden oluşan bir mevzuat bilgi bankasıdır.
 

14. Birden fazla kullanıcılı abonelik imkanı var mı?
Mevbank sistemi sınırsız sayıda kullanıcıya kadar abonelik imkan tanımaktadır.

15. Dijital ortamda arama motorları nasıl çalışıyor?
Mevbank, isterseniz abone olunan mevzuatta isterseniz de tüm mevzuatta gelişmiş arama motorları ile kelime, kavram, numara ve tarih gibi değişik kriterlere göre veya mevzuat uzmanlarımız tarafından titizlikle hazırlanan anahtar kelimelere göre arama yapılarak istenilen mevzuata en kısa zamanda erişme imkanı vermektedir. Ayrıca Yargıtay Kararları ve T.C. Külliyatı isimli ürünümüzde merci, esas no, karar no, karar tarihi gibi birçok ek kritere göre de arama yapabilirsiniz.

16. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi’nin sayılarını abone olmadan da satın alabilir miyiz?
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisini abone olmadan o ayki sayısını Pazarlama ve Satış Departmanımızı arayarak satın alabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz kitabevleri ve gazete bayilerinden de dergimizi temin edebilirsiniz. Dergimizin satıldığı yerler için detaylı bilgiyi 0212 282 3900 ‘ı arayarak öğrenebilirsiniz.