Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 188 - Eylül 2019)
    
İçindekiler Eylül/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
VERGİ - MUHASEBE
İnşaat Halindeki (Natamam) Konut veya İşyeri Satışlarında KDV Oranı, Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnaları ile Bu Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Açısından Durum
Mehmet MAÇ
Non Bis In Idem (Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali)
Ali ÇAKMAKÇI
İşverenler Tarafından Yapılan Yurtdışı Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY
Holding Şirketlerin Sundukları Grup İçi Kefalet Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu
Emre YAYLA-Erhan BAYAR
KDV İade Taleplerinde Aranan Belgeler ve İade Talep Süresi
Süleyman TURAN
Kamu İdarelerince İktisadi İşletmelere Tahsis Edilen Taşınır veya Taşınmaz Varlıklar İçin Vergi Mevzuatına Göre Amortisman Ayrılabilir mi?
Ahmet ARSLAN
Almanya'da Mukim Şirketler Tarafından Türkiye'de Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Yapılan Değişiklikler
Mehmet YÜCEL
Kurumlar Vergisi İadesinin İlişkili Kişilerin Vergi Borcuna Mahsubunda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Tugay MANAV
Vergi Hukukumuzun “Non Bis In Idem” Kuralı Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve AYM’nin Buna İlişkin Kararı
Hasan POYRAZ
Arabuluculuk Faaliyetinin/Ücretinin Vergilendirilmesi
Yiğit YILDIZ
Nihai Tüketicilere Elektronik Ortamda Sunulan Hangi Tür Hizmetler 3 Nolu KDV Beyannamesine Tabidir?
Nevzat ŞENSES
5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge ve/veya Tasarım Teşviklerinden Yararlananlar GVK m. 89/13 ve KVK m. 10/1-ğ Bendindeki İndirimlerden Yararlanamaz mı?
Güray ÖĞREDİK
Kamu Çalışanlarına Makam Aracı Tahsisi Suretiyle Sağlanan Menfaatin Ücret Gelirleri Açısından Değerlendirmesi
Memduh DURSUN
Şirket Ortağı İçin Ödenen Sigorta Primleri (Hastalık ve Kaza Sigortası ve/veya 5510 Sayılı Kanun Kapsamında 4/B Primleri) Gider Kaydedilebilir mi? Yoksa Bu Ödemeler Stopaja Tabi Tutulsa Dahi Gider Yazılamaz mı?
Hülya YAVUZCAN
E-Defter Oluşturma, Berat Yükleme Süreleri, Saklama ve Mücbir Sebep Halleri
Deniz TURAN
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Yurtdışı Borçlanmasında Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
Şevket TEZEL
Eşi Doğum Yapan İşçiye Verilen 5 Günlük Ücretli Mazeret İznine Hafta Tatili Dahil Edilmeli midir?
Raşit ULUBEY
Yıllık İzinde İspat Yükü
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Sosyal Yardım Alanların İstihdamında Uygulanan Prim Desteğinin Esasları
Faruk YÜKSEL
Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Emekli Olan Kişilerin Asgari Geçim İndirimi
Yusuf GÜNDÜZ
Engelli Sigortalılara Hangi Şartlarla Aylık Bağlanabilir?
Sevgi ÜVEDİ
Bireysel Emeklilik Sisteminde Uygulanan Eski ve Yeni Teşviklerinin Değerlendirilmesi
Mustafa AYDOĞAR
 
TİCARET – FİNANS
Anonim Şirkette Aynî Sermaye ve İşletme Devirlerine İlişkin Yolsuzluklardan Doğan Sorumluluklar
Soner ALTAŞ
Şirketlerin Zamanaşımına Uğrayan Kâr Paylarının Hazineye İntikalini Öngören 2308 Sayılı Kanun'un Anayasa Mahkemesince İptali
Mustafa YAVUZ
Anonim Şirketlerde Finansal Tablo Kalemlerine Ait İlkeler
Ufuk ÜNLÜ
Vakıflarda “Dağılma” ve “Dağıtılma”
Oğuzhan ARSLAN
Anonim Şirketlerde Sır Saklama Yükümlülüğünün Yaptırımı
Salih ÇALAL
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Kağıtsız İhracat Projesi Tümüyle Hayata Geçiyor
Savaş ÖZDOĞAN
Gümrükte Yeni Dönem: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri
Yusuf KOÇAK
 
DİĞER
Organize Sanayi Bölgelerinin Düzenlediği İş Deneyim Belgesi ile İhaleye Katılınabilir mi?
Gürkan GÜVEN
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler