Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 190 - Kasım 2019)
    
İçindekiler Kasım/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret Elde Edenler Nelere Dikkat Edecekler?
İmdat TÜRKAY
Ücret, Birden Fazla İşveren, Vergilemede Adalet ve Yatay Eşitlik  
Erkan ÇETİNOĞLU – K. İrem KESMİK
Biri Serbest Bölgede Olmak Üzere Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlarda Vergilendirme
Menderes ÇETİN
 
VERGİ - MUHASEBE
Zamanaşımına Uğrayan Alacakların, Değersiz Alacaklar Sayılıp Sayılmayacağı Konusunda Değerlendirmelerimiz
Ferhat FAHRAN
Konut ve İşyeri Satışına Ait KDV İstisnasında Türkiye’ye Getirilecek Bedelin Tespitinde Sorunlar
Kurban Nadir GÜLHAN
Türk Ticaret Mevzuatında Düzenlenen Sermaye Tamamlama Fonu Uygulamasının Vergisel Riskleri
Güray ÖĞREDİK
Kıyas Yasağı İlkesinin Vergi Hukukundaki Yansımaları
Yiğit YILDIZ
Sat-Kirala-Geri Al İşleminde Özellik Arz Eden Muhasebe Kayıtları ve İşlemler
Hülya YAVUZCAN
ÖTV Kanunu Uygulamasında İthalat İstisnaları
Kemal OKTAR
Bedelsiz Verilen Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Tolga ÇELİK
Yabancı Turistlerin Alışveriş Yerlerine Yönlendirilmesi Karşılığında Elde Edilen Gelirlerin ve Bazı Ödemelerin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Emre DAL
Tahsilat Tevsiki Zorunluluğunda (Türkiye’de Yerleşik Olmayan Yabancılar Hariç) İbaresi Tekrar Getirilmeli
Metin EREN
Süresi Uzatılan Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması
Tugay MANAV
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Ücretin Hataen Fazla Ödenmesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi
Cahit EVCİL – Halit BAŞBUĞA
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Erme Tarihinin İşçinin İstirahat Raporu Süresine Rastlaması
Raşit ULUBEY
5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Hizmet Listesinin Bildirimine Prim ve İkramiyelerin Etkisi
İbrahim YALÇINTAŞ
Fasılalı Çalışmalarda Önceki Dönem Çalışmasının Kıdem Süresine ve Kıdem Tazminatına Etkisi
Hamit TİRYAKİ
Geriye Dönük Prim Ödemesi Yapılabilir mi?
Sevgi ÜVEDİ
Sendikal Nedenle Fesihlerde Temyiz Yolu Kapalı
Erol TÜRK
 
TİCARET – FİNANS
Anonim Şirkette Yöneticilerin Özen Borcu ve İşadamı Kararı Kuralı
Soner ALTAŞ
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Verilecek Desteklerden Yararlanma Şartları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Limited Şirketlerde Hisse Devrinin Geçerlilik Şartları
Özdem SATICI TOPRAK
Tahkim Yargılamasında Zaman Kaybı ve Yüksek Masraflara Karşın ISTAC Tahkiminin Avantajları
Yeşim KUMOVA – S. Elif İPEK
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Savaş ÖZDOĞAN
Gümrük Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi
Gonca İNAN
 
DİĞER
Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İmza ve Kaşe Eksikliğinin Teklifin Geçerliliğine Etkisi
Ferhat MEMMEDZADE
Yasal Sınırı Aşan ya da Sözleşme Dışı İmalat Bedellerinin Ödenmesi Mümkün müdür?
Fatma BAYRAKTAR
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler