Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 193 - Şubat 2020)
    
İçindekiler Şubat/2020
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
7194 SAYILI KANUN ÖZEL BÖLÜMÜ
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ile Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Değişiklikler
M. Emek KURT
7194 Sayılı Kanun ile Getirilmiş Olan Dijital Hizmet Vergisinin Uygulama Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Dijital Hizmet Vergisi Mükellefine Ait İş Yerinin Türkiye Dışında Bulunması
Ufuk ÜNLÜ
Dijital Hizmet Vergisi
İ. Emre YAYLA, Ersü TÜREDİ, Erhan BAYAR
Dünyadaki Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanacak Olan Konaklama Vergisi
İsmail KARAKOÇ
Değerli Konut Vergisi Niçin Uygulamaya Geçmiyor?
Yiğit YILDIZ
Değerli Konut Vergisi’ne İlişkin Değerlendirmeler
Numan Emre ERGİN
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Basit Usulde Ticari Kazancın Şubat/2020’de Yıllık Beyanı
İmdat TÜRKAY
Yol Harcamalarına Katılma Payları ve Tapu Kaydına Konulan Şerhin Zamanaşımına Etkisi
Bünyamin ÇİTİL, Ayşen AKBABA
İşverenler Tarafından Personele Yapılan Aynî  Yardımların Vergisel Boyutu
Mehmet YÜCEL
Forward Sözleşmelerden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi-II
Ahmet KORKMAZ
Kasa/Emtia Sayım Tesellüm Noksan veya Fazlalıklarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Yasin ŞEN
Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Uygulamasına Bakış
Okan ATAK
Geç Ödeme Zammının Tarihsel Değişimi ve Yarattığı Etki
Yeliz ŞAHİN
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
7194 ve 7196 Sayılı Kanunlarla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Eklenen Geçici 79. Maddenin Getirdikleri
Raşit ULUBEY
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da Yer Alan Sigorta Prim Desteği Kapsamında Fazla Mesai Ücreti Bildirilebilir mi?
Musa ÇAKMAKÇI
Banka Promosyonlarının Sosyal Güvenlik, Vergi ve İş Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi
Halit BAŞBUĞA
İş Yerinde Kreş Olmaması Haklı Fesih Sebebi Olabilir mi?
Cemil UZUN
Asgari Ücretin Teşvik Öncesi ve Sonrası İşverene Maliyeti
Yusuf GÜNDÜZ
Sosyal Medya Üzerinden Satış Yapan Kadınlardan Gelir Vergisinden Muaf Tutulanlar
Sevgi ÜVEDİ
Sözleşmenin İşletmesel Nedenlerle Feshi
Erol TÜRK
 
TİCARET HUKUKU
Ticari Defterlerin Tutulması ve İbraz Edilmesi Konusunda Temel Kanunlarda Bulunan Farklılıkların Değerlendirilmesi
Sadık ÖKÇÜN
Amerika Birleşik Devletleri’nde Şirketlerin Tabi Oldukları Vergi Mükellefiyetine Göre Adlandırılması
Soner ALTAŞ
 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
İthalat ve İhracatınızın Son Durumunu Öğrenmek ve Belgelerinizi Görüntülemek İçin GET-APP Uygulamasını Kullanın
Savaş ÖZDOĞAN
Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2020)
Yusuf KOÇAK
 
DİĞER
Kamu İhalelerinde Dokümanda Marka ve Modele Yer Vermek
Necati TORUN
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler