Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 192 - Ocak 2020)
    
İçindekiler Ocak/2020
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Yeni Düzenlemeler
İmdat TÜRKAY
7194 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
Mehmet YÜCEL
Binek Otomobillerin Kira Bedellerine, Kullanım Giderlerine ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar
M. Emek KURT
Vergi Uyuşmazlıklarına 7194 Sayılı Kanunla Getirilen Bir Çözüm Yolu: Kanun Yolundan Vazgeçme
Özkan AYKAR
Binek Otomobillerin Kullanımına Yönelik Gelir Vergisi Mükelleflerine Getirilen Düzenlemeler
Tolga ÇELİK
İzaha Davet Sonucu Tarh Edilen Vergi ve Kesilen %20 Vergi Ziyaı Cezasında Uzlaşma Müessesesi
Muhsine TAŞPINAR
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Yabancı İrtibat Bürolarının İzin Almadan Faaliyet Göstermesi Durumunda Büroda Çalışan "Yerli veya Yabancı" Gerçek Kişiler GVK'nın 23/14. Maddesindeki İstisnadan Faydalanabilir mi?
Levent BAŞAK
Forward Sözleşmelerden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi-I
Ahmet KORKMAZ
Teknoloji ile Vergiye Gönüllü Uyumun Etkileşimi
Yiğit YILDIZ
Vakıfların Muhasebe Hesapları ile 1 ve 2 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Yer Alan Hesaplar Arasındaki Farklar
Oğuzhan ARSLAN
Vergi İncelemelerinde Tebligat Pusulası Vasıtasıyla Tebliğ Sonucunda Oluşan "Vergi Suçu" Olgusunun Hukuki Geçerliliği
Anıl BAYRAKTAR, Gökay AKÇA
Kısmi Bölünme Nedeniyle Vergi Ödemeden Sermaye Azaltılması Mümkündür
Güray ÖĞREDİK
Veraset Yoluyla İntikal Eden Araçlarda ÖTV Uygulaması
Mehmet BALCIOĞLU
Vergi Planlaması (Tax Planning) Şirket Birleşmeleri
Murat ALAN
İthal Edilen Malların Değer Düşüklüğüne Uğramasının KDV İndirim Müessesesine Etkisi
Mehmet Uğur KILINÇ
Komple Yeni Yatırımlarda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin İndirimli Kurumlar Vergisi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
Menderes ÇETİN
Gerçek Kişi Ortaktan Yapılan Borçlanmaların Kurumlar Açısından Vergisel Sonuçları
İsmail KARAKOÇ
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Ocak 2020 Tarihinde Uygulamaya Geçiyor
Raşit ULUBEY
Son Düzenlemeler Işığında Dul-Yetim Aylıklarında Hak Sahipliği ve Mahsuplaşma Uygulaması
Şevket TEZEL
İş Davalarında Fotokopiyle İspat
Hamit TİRYAKİ
Maden Yeraltı İşlerinde Çalışan Sigortalıların Aylığa Hak Kazanma Şartları ve Aylık Hesabı
Cengiz TÜRKCAN
Milli Savunma Bakanlığınca Askerlik Borçlanmasının Ödenmesi
Sevgi ÜVEDİ
 
TİCARET HUKUKU
Şahıs Şirketlerinde Zor Durum Nedeniyle Sona Erme Halinin Gerçekleşmesi Durumunda Konkordato Talebinin Değerlendirilmesi
Ferhat FAHRAN
Organize Sanayi Bölgelerinde Defter Tutma Yükümlülüğü ve Sorumluluğu
Soner ALTAŞ
Ticari Defterler ve Açılış Onayı
Özkan ARSLAN
 
DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Savaş ÖZDOĞAN
 
DİĞER
Yapım İşi İhalelerinde Uygulanabilecek Cezalara Üst Sınır Getirildi
Gürkan GÜVEN
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler
2019 Yılı Yazılar Dizini