Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 214 - EKİM 2021)

    

İçindekiler EKİM/2021

Sunuş Yazısı

Tanıtım Yazısı

 

 

VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
Türev Finansal Araçlar ve Muhasebeleştirilmeleri
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan YASLIDAĞ
Türkiye’de Çalışarak Yurtdışındaki İşverenden Alınan Ücretin Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu
Mehmet MAÇ
İşverenler Tarafından Çalışanlara Yapılan Ayni Yardımların Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY
7326 Sayılı Yasanın Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlanarak, Tahakkuk Eden Vergiyi Ödeyen Mükelleflere KDV İadesi Kaynaklı Yapılacak Vergi İncelemeleri Üzerine
Erol DELİKTAŞ
4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK'nın Geçici 67. Maddesinde Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar  
Levent BAŞAK
Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
Hayrettin KARTAL
Hatır Çeklerinin Faktoring İşlemleri Yönünden Değerlendirilmesi
Uğur KÜÇÜKKAHYAOĞLU, Çağlar Deniz TEMÜR
Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Nakdi Sermaye Artırımı İndirimi
Azat KAYA
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun II Sayılı Listesine Genel Bakış ile Son Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Cihan TEKİN
İlk Halka Arza Vergi İndirimi
Faruk TAŞYÜREK
Yabancı İşverenden Alınan Ücret İkinci İşverenden Alınan Ücret Olarak Değerlendirilebilir mi?
Ezgi YILMAZCAN
Matrah Artırımında Hangi Oran Üzerinden Vergileme Yapılmalı?
Dr. N. Emre ERGİN
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Zorunlu PCR Testinin Hukuka Uygunluğu - İş Güvenliği Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme
Prof. Dr. E. Murat ENGİN
İşyerinde Alınan Covid-19 Tedbirlerine İşçi Uymak Zorunda mı?
Raşit ULUBEY
Aşı Olmayan İşçilerden PCR Testi İstenmesinin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Halit BAŞBUĞA, Engin UZUNER
İşveren Aşı Olmayan İşçiyi Haklı Nedenle İşten Çıkaramaz
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Aşı ve PCR Testi Yönünden İşverenin Alabileceği Aksiyonlar ve Bu Aksiyonların Olası Mobbing İddiaları Yönünden İncelenmesi
Tuğçe Rabia YAVUZER, Yağız ÖRSKIRAN, O. Kaan ALDAN
5 Puanlık SGK Teşvikinde Hatadan Dönülmeli
Bünyamin ESEN
İşçinin İşverenin Güvenini Sarsan Davranışları Fesih Nedenidir
Erol TÜRK
İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı ile İlgili Usul ve Esaslar
Erol GÜNER
 
TİCARET HUKUKU
Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ile Denetçiler Arasındaki Görüş Ayrılıklarının Dava Yoluyla Giderilmesi
Mustafa YAVUZ
Kooperatiflerde Ayrılan Ortağa Yapılacak Ödeme
Özdem SATICI TOPRAK
Tür Değiştirmede Takip Edilecek Aşamalar ve Düzenlenecek Belgeler
Dr. Soner ALTAŞ
 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
Gümrük İşlemlerinde Laboratuvar Tahlili Uygulaması
Yusuf KOÇAK
Ticaret Politikası Önlemlerinin Gümrük Mevzuatındaki Yeri ve Menşe Tevsiki Açısından Önemi
Şahin KARATAŞ
 
DİĞER
Gıda Güvenliği ve Mevzuatı-II
Hakkı AĞIRBAŞ
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR  
SÖYLEŞİ
Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler