Abone Ol

Dergide Bu Ay

 
İÇİNDEKİLER (Sayı: 185 - Mayıs 2019)
    
İçindekiler Mayıs/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
VERGİ - MUHASEBE
Vergi Kayıp ve Kaçağını İhbar Edenlere Ödenen İhbar İkramiyesi
İmdat TÜRKAY
İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih İtibariyle Kesinleşecektir (25 nolu KDV Tebliği m. 2)
Mehmet MAÇ
Ortakların Şirketlerinden Ücret - Huzur Hakkı Almaları veya Kâr Payı Elde Etmelerinin Vergi Yükleri Yönünden Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Ferhat FAHRAN
Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler Türkiye'de Seyahat Acentalığı Faaliyeti ile İştigal Edebilir mi?
Levent BAŞAK
Anonim Şirketin Kendi Hissesini İktisap Etmesinin TTK ve Vergi Kanunları Yönünden İncelenmesi ve Muhasebe Kayıtları
İsmail Hakkı GÜNEŞ
Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflerde Vergi İndirimi Uygulaması ve 7162 Sayılı Kanun’un Getirdikleri
Tolga ÇELİK
Alacak Sigortasına Genel Bakış
Fehmi EGE
Yurt Dışı İşlemlerden Düzenlenen Reklamasyon Faturasının KDV İade Tutarına Etkisi
Mehmet Uğur KILINÇ
Uzlaşmadan Yararlanan Mükelleflerin Vergi İndiriminden Yararlanamaması Ne Kadar Doğru?
İsmail KARAKOÇ
Kendi İhtiyacı İçin Ürettiği Elektriği Satan Kamu İdarelerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
Ahmet ARSLAN
Sermaye Azaltımının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Burak SAĞLAM
İndirimli Kurumlar Vergisinin Hesabında Finansman Giderlerinin Durumu
Menderes ÇETİN
Zirai Kazancını Bilanço Esasına Göre Tespitinde Elde Edilen Gelir Unsurlarının Mahiyeti
Ercan Serdar TOKSOY
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımında Bulunan ve Ödeme Şartını İhlal Eden Mükelleflerin Tarh (Tahakkuk) ve Ceza Zamanaşımı Karşısındaki Özellikli Durumları
Mahmut KAĞDARIÇ – Samet KARAKELLE
Vergi İncelemesi Sürecinde Mükellef Hakları
Kamuran ÇAĞLAR
Emsal Kira Bedeli Müessesesinin Değerlendirilmesi-II
Mehmet SARI
 
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sigorta Prim Teşviklerinin Arabuluculuk Belgesi Karşısındaki Durumu
Mehmet BULUT
Mevcut Kıdem Tazminatı Uygulamasının Genel Esasları
Raşit ULUBEY
İkale Önerisinin İşçi Lehine Yorumlanması
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Üretim Odaklı Krizlerde Kısa Çalışma Uygulamasının Yeri
Şevket TEZEL
Geçersiz Sayılan Fesihlerde İlk Ödenen İşçilik Alacakları Mahsup Edilirken Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu
Hamit TİRYAKİ
Yurtdışı Borçlanma ve Uygulaması
Halil İbrahim MİL
4/A Kapsamındaki Sigortalılar Adına SGK’ya Gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi-II
Sevgi ÜVEDİ
SGK İdari Para Cezalarındaki Pişmanlık ve Peşin Ödeme İndirimi
Yasin KULAKSIZ
7166 Sayılı Kanun ile Getirilen Ücret Teşviki
Yusuf GÜNDÜZ
Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar
Mustafa ŞEN
Yürürlükteki İstihdam Teşviklerine Genel Bir Bakış
Kenan AKBULUT
Vefattan Önce Alınmayan Aylıklar İçin 2 Yıllık Süre
Cemil UZUN
Ölüm Toptan Ödemesi Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Kimlere Ödenir?
Cengiz TÜRKCAN
 
 
TİCARET - FİNANS
Anonim Şirkette Hileli ve Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemeden Doğan Sorumluluklar
Soner ALTAŞ
Yok Hükmünde Olan Anonim Şirket Genel Kurul Kararında Dürüstlük İlkesinin Etkisi
Merdan ÇALIŞKAN
Muayene Süresi Geçmiş Ölçü Aletleri Kullanıcılarına Af Geldi!
Emrah YILDIRIM
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na Göre Kurulan Vakıflara Kayyım Atanması
Necmettin Emre DOĞAN
Ayıplı Hizmet Nedir?*
Salih USTA
 
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Beyan Edilen Eşyaya İlişkin Bilgilerin Yanlış Olduğunun Gümrük İdaresince Tespit Edilmesinden Önce Beyannamede Düzeltme Yapılması İçin Faks Çekilmesinin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar
Savaş ÖZDOĞAN
 
 
DİĞER
Kamu İhale Kanunu'nda Yer Alan Eşik Değer ve Parasal Limitlere İlişkin Değerlendirmeler (2019 Yılı Limitleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar)
Cevdet UYSAL
Kamu Kaynaklarının Bankalarda Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Getirdikleri Kamu İhalelerinde Ticaret Sicil Gazetesi’nin Son Durumu Göstermesi
Cemil GÜNDÜZ
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler