Abone Ol

Dergide Bu Ay

 
İÇİNDEKİLER (Sayı: 183 - Mart 2019)
    
İçindekiler Mart/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 

GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ
Gelirin Toplanması ve Beyanı ile Beyan Edilmeyecek Gelirler
İmdat TÜRKAY
2018 Takvim Yılı Gayrimenkul Sermaye İradının (Kira Gelirlerinin) Vergilendirilmesi
Ramazan TOPOĞLU
2018 Takvim Yılında Gerçek Kişilerce Elde Edilen Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Genel Olarak Ücret İstisnası ve Personele Verilen Ayınların Mahiyeti
Altar Ömer ARPACI
Meslek Odalarına Yapılan Ödemelerin Gelir Vergisi Beyannamesindeki Durumu Nasıl Olacak?
Nimet FİL
Gelir Vergisi Beyan Dönemi İçindeyken, 7162 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na Eklenen Geçici 89. Madde ile İşçilere Getirilen Vergi İadesi Ne Anlama Gelmektedir?
Mehmet FİL
Gelir Vergisi Kanunu’nda 7161 ve 7162 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler
Mehmet Emek KURT
Kira Gelirinde Hangi Gider Usulü Seçilmelidir?
Ahmet ARABACİ
Gelir Vergisi Kanunu Açısından Şahıs ve Hayat Sigorta Primlerinin Değerlendirilmesi
Fahrettin AÇAR

 

VERGİ - MUHASEBE
Mali İdarenin Yaklaşımı Çerçevesinde Teminat Mektupları Tazmin Bedelinin Giderleştirilmesi
Tugay MANAV
Vakfa Bağışlanan Malların Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu
Cemalettin TURAN
Konkordato Nedir, Vergi Uygulamaları Açısından Önemi ve Muhasebe İşlemleri
Ümit KAYA – Muzaffer SEZER
Yatırım Maliyetine İlave Edilen Örtülü Sermaye Kapsamındaki Faiz ve Kur Farkları
Erhan BAYAR
İkinci El Motorlu Taşıtlar veya Taşınmazların Satışında KDV Matrahının Tespiti
Özkan AYKAR
Köprü Kredilerin KDV Karşısındaki Durumunun Özelgeler ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Gürkan SEZEN

 

İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Engelli Sigortalı Çalıştırılmasına İlişkin Hazine Desteğinin Kapsamı ve Hesaplanması
Faruk YÜKSEL
Gemi Adamlarının Kıdem Tazminat Hakkı
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Bireysel Emeklilik Sisteminin Sosyal Güvenlik Sistemine Yansıması
Yusuf GÜNDÜZ
2019 Yılında Borçlanma Yapacak Sigortalıların Ödeyecekleri Borçlanma Tutarları
Sevgi ÜVEDİ
Hafta Tatilinde ve Resmi Tatilde Çalışıldığında Ücret
Hamit TİRYAKİ
Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hesaplanmasında Asgari Geçim İndirimi Dikkate Alınır mı?
Yasin KULAKSIZ
Yurtdışı Borçlanmasıyla İlk İşe Giriş Tarihinin Tespiti
Cemil UZUN
Hafta Tatili Hakkı, Hafta Tatili Ücreti Uygulaması ve Hesaplanması
Fatih AKKUŞ
Hak Sahiplerinin Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları
Mustafa ŞEN
5510 Sayılı Kanun’la Getirilen Özel Hükümlere Göre Erken Emekli Olabilmenin Şartları
Cengiz TÜRKCAN


TİCARET - FİNANS
Anonim Şirkette Yedek Akçe Ayırmadan Kâr Dağıtımına Gitmenin Olumsuz Sonuçları
Soner ALTAŞ
Anonim ve Limited Şirketlerin Defter Kapanış Tasdiki Yükümlülükleri
Özdem SATICI TOPRAK
Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Nisapları
Özkan ARSLAN
Anonim Şirketlerde Pay Senetlerin Şekli, Türleri ve Bastırılması
Ufuk ÜNLÜ
Kooperatifler Nasıl Kurulur? Tescil ve İlanı Nasıl Yapılır?
Salih ÇALAL
Halka Açık Sayılan Kooperatif İştiraklerinde Gelinen Aşama
Merdan ÇALIŞKAN
Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Yoluyla İcra Takibinde Takip Talebinin Sonuçları
M. Pınar ABATLEVİ

 

DIŞ TİCARET - GÜMRÜK

“Yeni Gümrük Kanunu Taslağı”na Genel Bir Bakış ve Değerlendirme
Savaş ÖZDOĞAN

 

DİĞER
İş Deneyim Belgesi Olmayan Mühendislerin İhaleye Katılma Yolu: Diploma
Gürkan GÜVEN

 

Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler