Abone Ol

Arabuluculuk Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hk. Soru

SORU:
Şirketimiz ile sektördeki başka bir firma arasında 556 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan haksız rekabet, markaya tecavüz ve marka hükümsüzlüğüne ilişkin karşılıklı tazminat taleplerimiz varken, Şirketimiz arabuluculuk müessesesini kullanarak bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya istinaden ilgili şirkete 90.000,00 TL ödenmiş olup, yaptığımız arabuluculuk masrafları ve ödediğimiz 90.000,00 TL'yi, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alabilir miyiz?
YANIT:

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ve işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilam veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 11. maddesinin ilk fıkrasına göre; sözleşmelerde cezai şart olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere, kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar ile tazminat giderleri, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyecektir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18. maddesinde ise tarafların anlaşması halinde bir anlaşma belgesi düzenlenebileceği ve tarafların bu belgenin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebileceği belirtilmiştir. Bu şerhi içeren anlaşmanın ise ilam niteliğinde belge olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, imzalanan anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilerek ilam niteliğinin sağlanması şartıyla, bu anlaşmaya göre yapılan arabuluculuk masraflarının ve Şirketiniz tarafından adı geçen şirkete ödenen 90.000,00 TL tazminat tutarının, işle ilgili olması ve kurumunuzun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurlarından kaynaklanmamış olması şartıyla, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.