Abone Ol

Faturanın Müşteri Bilgileri Bölümüne Müşterinin Kendi Kaşesini Basmasında Bir Sakınca Var mıdır?

Soru: 

Kestiğimiz faturada müşteri bilgilerinin olduğu bölüme, müşterinin kendi kaşesini basmasının bir mahzuru var mıdır?

 

KGK Bağımsız Denetçi Eğitimleri Lebib Yalkında

 

Cevap:

Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde faturada, faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarasının; faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasına ilişkin bilgilerinin bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Kanunun 231. maddesinde ise faturanın düzenine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. Sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. En az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. Baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

 

Bu hükümlere göre, faturada bulunması gereken asgari bilgilerin yer alması zorunluluğuna ve düzenine dair hükümlere uyulması şartıyla, faturada müşteri bilgilerinin yer aldığı bölüme müşterinin kendi kaşesinin basılmasında bir mahzur bulunmamaktadır.