Abone Ol

Firmalar Tarafından Dağıtılan Eşantiyon Ürünlerin (çakmak, kalem, defter vb.) Üzerindeki Reklamlar, Belediye Gelirleri Kanununa Göre İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?

Soru:

Firmalar tarafından dağıtılan eşantiyon ürünlerin (çakmak, kalem, defter vb.) üzerindeki reklamlar, Belediye Gelirleri Kanununa göre ilan ve reklam vergisine tabi midir?

 

Mevbank Mevzuat Takip

 

Cevap:

Belediye Gelirleri Kanunu'nun 12. maddesine göre belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. Aynı Kanunun 13. maddesinde ise, " İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. / İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar." hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun 15. maddesinin 5. bendinde, ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için ilan ve reklam vergisi alınacağı belirtilmiştir. Mezkûr Kanunun "İstisna ve Muaflıklar" başlıklı 14. maddesinde, işletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnamelerden ilan ve reklam vergisi alınmayacağı belirtilmiştir.

 

Buna göre, firmaların ilan ve reklam amacıyla dağıttığı eşantiyon ürünlerin üzerindeki reklamların, anılan Kanunun 15. maddesinin 5. bendinde belirtilen broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya "benzerlerinin" kapsamında değerlendirilerek bu ürünlerden ilan ve reklam vergisi alınması gerekmektedir.  

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi