Abone Ol

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? Hk. Soru

SORU:

İhbar tazminatı hangi hallerde ödenir?

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

 

YANIT:

İş Kanunu'na göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İş sözleşmesini sona erdirmek isteyen tarafın bu durumu diğer tarafa bildirmesinden itibaren kanunda belirtilen ihbar sürelerinin sonunda iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Kanunla belirlenen ihbar süreleri iki hafta ilâ sekiz hafta arasında olup, sözleşmelerle artırılabilmektedir.

 

Kanunda iki ay olarak belirlenen ve toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar uzatılabilen deneme süresi içinde işçi veya işveren iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebileceklerdir.

 

Deneme Süresinin bitiminden sonra iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı diğer tarafa ödemek zorundadır. İhbar süresi için ödenecek olan bu ücret ihbar tazminatıdır.

 

İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı nedenlerle feshi halinde sözleşmeyi fesheden taraf ihbar sürelerine uymak zorunda olmadığı gibi, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda da değildir.

 

Ayrıca işçi, haklı nedenlerle de olsa kendi isteğiyle işten ayrılması halinde işverenden ihbar tazminatı isteyemez. Kendi isteğiyle ayrılan işçi hak kazanması halinde sadece kıdem tazminatı ve varsa diğer kanuni haklarını talep edebilir.