Abone Ol

İşçilerin Servis Araçlarında Geçirdikleri Sürelerin Çalışma Süresinden Sayılması Hk. Soru

SORU:
İşçilerin servis araçlarında geçirdikleri süreler çalışma süresinden sayılır mı?
 


YANIT:

İş mevzuatına göre, çalışma süresi işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.

Çalışma süresinden sayılan sürelerin neler olduğu İş Kanunu'nun 66. maddesinde sayılmıştır. Bunlar arasında sayılan, işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler ile, demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler çalışma süresinden sayılır.

Ancak, Kanunun aynı maddesine göre, işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmayacaktır. Çünkü, işverenin işçileri işyerine servisle ulaştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Servislerde geçen süreler ister şehir içinde isterse şehirler arasında olsun işin niteliğinden doğmayıp, sosyal yardım amacıyla yapılıyorsa bu süreler çalışma süresinden sayılmayacaktır.

İşçi, çalışma süresinden sayılmayan bu süreler için fazla çalışma ücreti talebinde de bulunamayacaktır.