Abone Ol

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılıp Yeniden Yapılacak Olan Bina İçin Kullanılacak Kredide KKDF İstisnası Uygulanır mı?

SORU:

Şirketimiz adına kayıtlı arsanın üzerindeki yapı, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilip tapu kütüğüne şerh edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak olan yapının inşasında kredi kullanacağız. Söz konusu krediye KKDF istisnası uygulanacak mıdır?

Dergide Bu Ay

 

CEVAP:

 

88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 No.lu Tebliğde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde %15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 oranında KKDF kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.

 

6306 sayılı Kanunun 7. maddesinde ise, "Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktaysa da söz konusu kredilerin fon kesintisinden istisna tutulacağına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Dolayısıyla, mülkiyeti şirketiniz adına kayıtlı olan arsanın üzerindeki riskli yapının yıkılıp yerine yeni yapı yapılması amacıyla kullanacağınız kredinin 6306 sayılı Kanun kapsamında KKDF'den istisna tutulması mümkün değildir.

 

Bununla birlikte, tüketici kredileri haricindeki krediler için KKDF kesintisi oranı %0 olduğundan, Bakanlar Kurulunca farklı bir oran tespit edilmediği sürece, Şirketiniz tarafından yeni yapının inşası için kullanılacak krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.