Abone Ol

Serbest Meslek Makbuzunda Olması Gereken İmzanın Matbu Olarak Basılması Hk. Soru

SORU:
Firmamız, hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. İmza yetkililerimizin yoğun müvekkil ziyaretleri ve toplantıları, serbest meslek makbuzunun yetkili kişilerce imzalanmasında güçlük yaratmaktadır.

Serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın matbu olarak basılması mümkün müdür?


YANIT: 
Vergi Usul Kanunu'nun 236. maddesinde, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye verme zorunda olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanunun 237. maddesinde ise serbest meslek makbuzlarında bulunması gereken hususlara yer verilmiş ve bu makbuzların serbest meslek erbabı tarafından imzalanacağı ifade edilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, vergi uygulamaları bakımından serbest meslek makbuzunda serbest meslek erbabının imzasının bulunması zorunludur. Diğer taraftan serbest meslek makbuzunun şekil ve düzenine dair hükümler dikkate alınmak şartıyla, serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, anlaşmalı matbaalara bastırılacak serbest meslek makbuzu üzerine bastırılmak suretiyle serbest meslek makbuzunun hazır imzalı olarak kullanılması mümkündür.