Abone Ol

Tam Mükellef Sermaye Şirketimizi Tasfiye Etmeksizin Devretmek Istiyoruz. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Soru:

Tam Mükellef Sermaye Şirketimizi Tasfiye Etmeksizin Devretmek Istiyoruz. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 

Mevbank Vergi

 

Cevap:

Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiye edilmeksizin infisah etmek suretiyle bütün malvarlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki ya da daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. Bu şekilde gerçekleşen bölünmelerde, belirli şartlara uyulduğu takdirde bölünme suretiyle münfesih olan şirketin sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek; bölünmeden doğan kârlar ise hesaplanmayacak yahut vergilendirilmeyecektir.

 

Münfesih olan şirketin yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, bölünme tarihidir. Bölünen şirket ile bu şirketin varlıklarını devralan diğer kurumlar,

     - Bölünen şirkete ait olup, bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini,

            - Bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen şirkete ait, bu şirketin önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde bölünen şirketin bağlı olduğu vergi dairesine vereceklerdir.

 

Bölünen şirketin varlıklarını devralan kurumlar, bu şirketin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer ödevlerini yerine getireceklerini, yine bu şirketin bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt edeceklerdir.