R.Gazete No: 30562

R.G. Tarihi: 11.10.2018

Karar Sayısı: 166

Karar Tarihi: 10.10.2018

 

Ekli "Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

MADDE 1- 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu ''Diğer kemikli parçalar" isimli maddelere ilişkin satırlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Tarife Kontenjanı Dönemi

Uyg. G.V.

(%)

0201.20

Diğer kemikli parçalar

5.000 ton

01.01-31.12

ii

0202.20

Diğer kemikli parçalar

0201.20

Diğer kemikli parçalar

14.100 ton

01.01-31.12

iii

0202.20

Diğer kemikli parçalar

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    V/2976D.739 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.

  2. Değişiklik yapılan Karar;

     

    V/2976D.739 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.