R.Gazete No: 30359

                                                  R.G. Tarihi: 13.3.2018

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

     MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan W1 tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "W1: YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını göstermek üzere) (a-1) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan net bedele ilişkin gerçekleşmelerin, gerçekleşmelerin olmaması halinde ise daha sonra düzeltilmek üzere dikkate alınan öngörülerin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,"

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    EM⁄3154F.439 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^