Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 113

31 Ocak 2018

KDV Genel Uygulama Tebliğine Ek Tebliğ (No:17)


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 17 No.lu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 ...
31 Ocak 2018

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri Hk. Yön.


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemektir.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 ...
31 Ocak 2018

Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yön. Değ.


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 16.4.2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
31 Ocak 2018

Kültür Varlıkları İhale Yön. Parasal Limitler Teb.(2018/1)


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/1 sayılı bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2017 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 ...
31 Ocak 2018

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yön. Değ.


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile, 26.7.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 Millî Eğitim Bakanlığından: ...
31 Ocak 2018

İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Tehlike Sınıfları Teb. Değ.


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile, 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ...
31 Ocak 2018

Sendikaların Üye Sayıları 2018 Ocak Ayı İstatistikleri


31.1.2018 tarihli Resmi Gazete'de 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30318 R.G. Tarihi: 31.1.2018 ...
30 Ocak 2018

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Teb. Değ. (2018/8)


30.1.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/8 sayılı bu Tebliğ ile 17.9.2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30317 R.G. Tarihi: 30.1.2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
30 Ocak 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 32 s. Karar Teb. (2018-32/45)


30.1.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018-32/45 sayılı bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30317 R.G. Tarihi: 30.1.2018 ...
27 Ocak 2018

Deterjanlarda Kull. Yüzey Aktif Md. Hk. Teb. Yürl. Kald.


27.1.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile, 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30314 R.G. Tarihi: 27.1.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...