R.Gazete No: 30849

R.G. Tarihi: 1.8.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN

SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    BM/4389E.404 (Bankacılık Mevzuatı),

     

    XXX/3775E.34 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.