R.Gazete No: 30866

R.G. Tarihi: 22.8.2019

Karar Sayısı: 1474

Karar Tarihi: 21.8.2019

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alan ve EK'te gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen maddelerin Kosova menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı ile eğer tabi ise III sayılı Listede yer alan tarım payı olarak toplu konut fonu ve IV sayılı Listede yer alan toplu konut fonu sıfır olarak uygulanır.

 

MADDE 2- (1) "İthalat Rejimi Kararı"na ek kararlar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri Kosova menşeli mallar için tatbik edilmez.

 

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/9/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

NOT: Ekleri için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------