Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 99

29 Haziran 2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)


29.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 10.3.2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30816 R.G. Tarihi: 29.6.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
29 Haziran 2019

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2019/13)


29.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30816 R.G. Tarihi: 29.6.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)'DE ...
29 Haziran 2019

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)


29.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30816 R.G. Tarihi: 29.6.2019 Karar Sayısı: 1266 Karar Tarihi: 28.6.2019 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Ka ...
29 Haziran 2019

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6.7.2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30816 R.G. Tarihi: 29.6.2019 İçişleri Bakanlığından: KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 6/7/201 ...
29 Haziran 2019

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12.4.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30816 R.G. Tarihi: 29.6.2019 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
27 Haziran 2019

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1238)


27.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 17.1.1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30814 R.G. Tarihi: 27.6.2019 Karar Sayısı: 1238 Karar Tarihi: 26.6.2019 Ekli "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne ...
27 Haziran 2019

Antalya İli, Kaş İlçesinde Bulunan Saklıkent Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1248)


27.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Antalya İli, Kaş İlçesinde Bulunan Saklıkent Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30814 R.G. Tarihi: 27.6.2019 Karar Sayısı: 1248 Karar Tarihi: 26.6.2019 Antalya İli, Kaş İlçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden ...
27 Haziran 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 1244)


27.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30814 R.G. Tarihi: 27.6.2019 Karar Sayısı: 1244 Karar Tarihi: 26.6.2019 Ekli "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi ...
27 Haziran 2019

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 41)


27.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de 41 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştr.
BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 1 R.Gazete No: 30814 R.G. Tarihi: 27.6.2019 Kararname Numarası: 41 Kara ...
27 Haziran 2019

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1242)


27.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 27.6.2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30814 R.G. Tarihi: 27.6.2019 Karar Sayısı: 1242 Karar Tarihi: 26.6.2019 Ekli "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanac ...