R.Gazete No: 30794

R.G. Tarihi: 7.6.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

 

Karar No:75935942-050.01.04-[01/146]

Konu: Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

Karar Tarihi: 30.5.2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında meydana gelen değişiklikleri yansıtmak ve Elektronik Finansal Raporlama Projesi kapsamında alınacak finansal tablolarla uyumu sağlamak amacıyla 20/05/2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili İlke Kararı ve ekinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

NOT: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------