R.Gazete No: 30722

R.G. Tarihi: 22.3.2019

Karar Sayısı:848

Karar Tarihi: 21.3.2019

 

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMINATLARA İLIŞKIN KARAR 1

 

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    DMM/0657D.170 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.