R.Gazete No: 30729

R.G. Tarihi: 29.3.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN

SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ

İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 11/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2019" ibaresi ‘‘1/1/2020'' şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,"

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür."

 

MADDE 4Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------