R.Gazete No: 30761

R.G. Tarihi: 1.5.2019

Karar Sayısı: 1015

Karar Tarihi: 30.4.2019

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

30/4/2019 TARİHLİ VE 1015 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR 1

 

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,"

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    GV/0193D.121 (Gelir Vergisi Mevzuatı),

     

    KV/5520D.201 (Kurumlar Vergisi Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.