R.Gazete No: 30770

R.G. Tarihi: 10.5.2019

Karar Sayısı: 1053

Karar Tarihi: 9.5.2019

Ekli "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "nükleer tesisler ve eklentilerinin dış sınırdan itibaren en fazla bir kilometreye," ibaresinden sonra gelmek üzere "İstanbul Havalimanı Özel Güvenlik Bölgesinin denizde kalan kısmının kıyı hattından denize doğru 2 mile," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/1457E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.