R.Gazete No: 30769

R.G. Tarihi: 9.5.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8350

Karar Tarihi: 03/05/2019

Kurul Başkanlığının 02.05.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.05.2019 tarih ve 12509071-103.01.01[134-137]-E.8173 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Strateji Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

----------o----------