R.Gazete No: 30770

R.G. Tarihi: 10.5.2019

Karar Sayısı: 1045

Karar Tarihi: 9.5.2019

 

Ekli "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

MADDE 1- 13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11 inci maddesinin (A) fıkrasının (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"11- 41.01-41.02 ve 41.03 GTP'na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP'na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP'na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20'si karşılığı TL."

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    V/2976D.331 (İthalat Mevzuatı),

     

    X/0261D.051 (İhracat Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.