R.Gazete No: 30750

R.G. Tarihi: 19.4.2019

 

Karar Sayısı: 1005

Karar Tarihi:18/04/2019

 

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrolarına yapılacak alımlar,"

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4262E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    DMM/0657E.340 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.