R.Gazete No: 30754

R.G. Tarihi: 24.4.2019

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir."

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/3911E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  XV/7397E.350 (Sigortacılık Mevzuatı),

   

  MT/2918E.140 (Motorlu Taşıtlar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.