R.Gazete No: 30656( Mük.)

R.G. Tarihi: 15.1.2019

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)'nin 3 üncü maddesinde yer alan "10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine" ibaresi "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesine" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında" ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi kapsamında" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5431 sayılı Kanun ve" ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan "5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile" ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ve" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5431 sayılı Kanun," ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi," olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5099E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.