R.Gazete No: 30656( Mük.)

R.G. Tarihi: 15.1.2019

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-UHU)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 –16/3/2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)'nin 3 üncü maddesinde yer alan "10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile" ibaresi "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile" ibaresi "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ile" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1.  

    XXX/5482E.01

  2. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5482E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.