Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 92

28 Şubat 2019

Kanun No. 7164 (Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kanun No. 7164 (Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) yayımlanmıştır.
MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Kanun No. 7164 Kabul Tarihi: 14/2/2019 ...
28 Şubat 2019

Kanun No.7165 (Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kanun No.7165 (Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) yayımlanmıştır.
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Kanun No. 7165 Kabul Tarihi: 20/2/2019 ...
28 Şubat 2019

Kanun No.7167 (Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kanun No.7167 (Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) yayımlanmıştır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Kanun No. 71 ...
28 Şubat 2019

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Karar Sayısı: 796 Karar Tarihi: 27.2.2019 Ekli "İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarını ...
28 Şubat 2019

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 793)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Karar Sayısı: 793 Karar Tarihi: 27.2.2019 Ekli "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değ ...
28 Şubat 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 797)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Karar Sayısı: 797 Karar Tarihi: 27.2.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sa ...
28 Şubat 2019

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)


28.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30700 R.G. Tarihi: 28.2.2019 Karar Sayısı: 798 Karar Tarihi: 27.2.2019 Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kar ...
27 Şubat 2019

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30699 R.G. Tarihi: 27.2.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
27 Şubat 2019

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.R.Gazete No: 30699 R.G. Tarihi: 27.2.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
27 Şubat 2019

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.2.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30699 R.G. Tarihi: 27.2.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...