R.Gazete No: 30844

R.G. Tarihi: 27.7.2019

 

İçişleri Bakanlığından:

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3/9/2019" ibaresi "3/9/2020" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

 

----------o----------


 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/5720E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  XV/7397E.540 (Sigortacılık Mevzuatı),

   

  MT/2918E.195 (Motorlu Taşıtlar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.