Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 980

17 Ağustos 2019

Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3.11.2013 tarihli ve 28810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETM ...
17 Ağustos 2019

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 17/2/2008 tarihli ve 26790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MA ...
17 Ağustos 2019

Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
17 Ağustos 2019

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 9/6/2009 tarihli ve 27253 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE ...
16 Ağustos 2019

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (16.8.2019)


16.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30860 R.G. Tarihi: 16.8.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...
16 Ağustos 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkinTebliğ (Tebliğ No: 2018/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


16.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30860 R.G. Tarihi: 16.8.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/14)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
16 Ağustos 2019

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


16.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30860 R.G. Tarihi: 16.8.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİ ...
16 Ağustos 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1472)


16.8.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 1472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30860(Mük.) R.G. Tarihi: 16.8.2019 Karar Sayısı: 1472 Karar Tarihi: 15.8.2019 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuze ...
16 Ağustos 2019

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1470)


16.8.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 1470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30860(Mük.) R.G. Tarihi: 16.8.2019 Karar Sayısı: 1470 Karar Tarihi: 15.8.2019 9 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7173 sayılı Kanunla onaylanması uygun bul ...
16 Ağustos 2019

Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1468)


16.8.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1468) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30860(Mük.) R.G. Tarihi: 16.8.2019 Karar Sayısı: 1468 Karar Tarihi: 15.8.2019 16 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Belarus Hükümetlerar ...