Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Aralık 2019

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapmaktır.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 76) A ...
27 Aralık 2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2020 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 513) Ama ...
27 Aralık 2019

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de, Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 18) ...
27 Aralık 2019

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TE ...
27 Aralık 2019

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
27 Aralık 2019

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 85) Amaç ve ...
27 Aralık 2019

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)


27.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30991 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) ...
27 Aralık 2019

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...
27 Aralık 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/10) Kapsam MADDE 1 – (1 ...
27 Aralık 2019

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/31)


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/31) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN'İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: ...