Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Aralık 2019

Karabük İli, Eskipazar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. (Karar Sayısı:1882)


25.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Karabük İli, Eskipazar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. (Karar Sayısı:1882) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30989 R.G. Tarihi: 25.12.2019 Karar Sayısı : 1882 Karar Tarihi: 24.12.2019 Karabük İli, Eskipazar İlçesi sıınrları içerisinde bulunan Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanını ...
25 Aralık 2019

Denizli İli, Çameli İlçesinde Bulunan Kusuru Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Hk. (Karar Sayısı: 1883)


25.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Denizli İli, Çameli İlçesinde Bulunan Kusuru Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Hk. (Karar Sayısı: 1883) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30989 R.G. Tarihi: 25.12.2019 Karar Sayısı : 1883 Karar Tarihi: 24.12.2019 Denizli İli, Çameli İlçesinde bulunan Kusuru Gölü potansiyel doğal sit alanının koruma sta ...
25 Aralık 2019

Burdur İli Sınırları İçerisinde Bulunan İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. (Karar Sayısı: 1884)


25.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Burdur İli Sınırları İçerisinde Bulunan İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. (Karar Sayısı: 1884) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30989 R.G. Tarihi: 25.12.2019 Karar Sayısı : 1884 Karar Tarihi: 24.12.2019 Burdur İli sınırları içerisinde bulunan İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanının koruma statüsünü ...
25 Aralık 2019

Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1910)


25.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1910) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30989 R.G. Tarihi: 25.12.2019 Karar Sayısı : 1910 Karar Tarihi: 24.12.2019 Antalya İli sınırları içerisinde bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırlarının e ...
25 Aralık 2019

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1850)


25.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1850 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 6/3/2014 tarihli ve 2014/6217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30989 R.G. Tarihi: 25.12.2019 Karar Sayısı : 1850 Karar Tarihi: 24.12.2019 Ekli "Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönet ...
25 Aralık 2019

Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği


25.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Arşivleri Başkanlığı arşiv uzman ve arşiv uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, arşiv uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.
R.Gazete No: 30989 R.G. Tarihi: 25.12.2019 Cumhurbaşkanlığı (Devlet Arşivleri Başkanlığı)'nda: ARŞİV UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ...
24 Aralık 2019

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği


24.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30988 R.G. Tarihi: 24.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV VE ATAMA YÖNETMEL ...
24 Aralık 2019

7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


24.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7196 sayılı Kanun yayımlanmıştır.
BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30988 R.G. Tarihi: 24.12.2019 Kanun No. 7196 Kabul Tarihi: 6/12/2019 ...
24 Aralık 2019

7200 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


24.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7200 sayılı Kanun yayımlanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN R.Gazete No: 30988 R.G. Tarihi: 24.12.2019 Kanun No. ...
24 Aralık 2019

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2019/29 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi


24.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2019/29 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30988 R.G. Tarihi: 24.12.2019 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2019/29 Şehirlerin küresel ...