Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 980

25 Temmuz 2019

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3.7.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/2, K: 2018/2)R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 DANIŞTAY KARARI Dan ıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No: 2013/2 Karar No: 2018/2 ÖZÜ : Sağlık Bak ...
25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan 25/3/2015 Tarihli ve E: 2013/3, K: 2019/1 Sayılı İçtihadi Birleştirme Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 DANIŞTAY KARARI Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 2013/3 Karar No : 2019/1 ÖZÜ : 1 Defter ve belgele ...
24 Temmuz 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğe ile; 5.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 Ticaret Bakanlığından: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLE ...
24 Temmuz 2019

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2018/70, K: 2019/54 Sayılı Kararı


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 26.6.2019 Tarihli ve E: 2018/70, K: 2019/54 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas No.: 2018/70 Karar No.: 2019/54 Karar Tarihi: 26.6.2019 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Dan ...
24 Temmuz 2019

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/26)


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/26) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 20 ...
24 Temmuz 2019

Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8.5.2013 tarihli ve 28641 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
24 Temmuz 2019

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/35, K: 2019/53 Sayılı Kararı


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 26.6.2019 Tarihli ve E: 2019/35, K: 2019/53 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas No.: 2019/35 Karar No.: 2019/53 Karar Tarihi: 26.6.2019 İPTAL DAVASINI AÇAN: Tür ...
23 Temmuz 2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)


23.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğe ile, 10.3.2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30840 R.G. Tarihi: 23.7.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
23 Temmuz 2019

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5.7.2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30840 R.G. Tarihi: 23.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİ ...