Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

11 Aralık 2019

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30975 R.G. Tarihi: 11.12.2019 Ticaret Bakanlığından: TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 5/6 ...
11 Aralık 2019

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30975 R.G. Tarihi: 11.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
11 Aralık 2019

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30975 R.G. Tarihi: 11.12.2019 Ticaret Bakanlığından: PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA ...
11 Aralık 2019

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30975 R.G. Tarihi: 11.12.2019 Ticaret Bakanlığından: PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞ ...
11 Aralık 2019

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30975 R.G. Tarihi: 11.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNET ...
10 Aralık 2019

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/30)


10.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi : 2019/30) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30974 R.G. Tarihi: 10.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN'İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019 ...
10 Aralık 2019

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik


10.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; ilgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile münhasıran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak su tahsislerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30974 R.G. Tarihi: 10.12.2019 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU TAHSİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
10 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8700 Sayılı Kararı


10.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05/12/2019 Tarihli ve 8700 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30974 R.G. Tarihi: 10.12.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8700 Karar Tarihi: 05/12/2 ...
09 Aralık 2019

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)


9.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/8/2019 tarihli ve 30864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği (Sayı: 2013/15)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30973 R.G. Tarihi: 9.12.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
07 Aralık 2019

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (7.12.2019)


7.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30971 R.G. Tarihi: 7.12.2019 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 1 MADDE 1 – ...