Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Yönetmelik


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
31 Aralık 2019

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk. Karar (Karar Sayısı: 1953)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Karar Sayısı: 1953 Karar Tarihi: 30.12.2019 Ekli "Bazı Sanayi Ürünlerinin ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ...
31 Aralık 2019

TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/33)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS EN 22568 (Aralık 1997) "Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları Elle ve Makina ile Çalışan" standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS EN 22568 PAFTA LOKMALARI VE PAFTA KOLLARI ELLE VE MAKİNA İLE ÇALIŞAN STANDARDI İLE İLGİLİ T ...
31 Aralık 2019

TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/37)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS 1033 (Mayıs 2017) "Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik" standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 1033 CIVATALAR VE SOMUNLAR ANKRAJ İÇİN, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG ...
31 Aralık 2019

TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/38)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS 1036 (Mayıs 2017) "Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik" standardınınrevizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 1036 CIVATALAR DELİK BAŞLI, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG MS 2019/38) ...
31 Aralık 2019

7198 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu


31.12.2019 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de, 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Kanun No. 7198 Kabul Tarihi: 21/12/2019 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU Gider bütçesi MADDE 1 – ...
31 Aralık 2019

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygul. İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Karar Sayısı: 1952 Karar Tarihi: 30.12.2019 4760 say ılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hü ...
31 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8751 Sayılı Kararı


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8751 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8751 Karar Tarihi: 26/1 ...
31 Aralık 2019

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/16) Dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı ...
31 Aralık 2019

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/1)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/1) Dayanak ...