Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 637

21 Haziran 2019

2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu KararıR.Gazete No: 30808 (Mük.) R.G. Tarihi: 21.6.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: 2019 2020 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 23.05.2019 Karar No: ...
21 Haziran 2019

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15.12.2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30808 R.G. Tarihi: 21.6.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
21 Haziran 2019

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.6.2019 R.G. tarihli Yönetmelik ile; 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30808 R.G. Tarihi: 21.6.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALA ...
21 Haziran 2019

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30808 R.G. Tarihi: 21.6.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL V ...
21 Haziran 2019

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


21.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 12.2.2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30808 R.G. Tarihi: 21.6.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA D ...
20 Haziran 2019

Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30807 R.G. Tarihi: 20.6.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
20 Haziran 2019

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30807 R.G. Tarihi: 20.6.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
20 Haziran 2019

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/136, K: 2019/21 Sayılı Kararı


20.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10.4.2019 Karar tarihli, 2018/136 Esas ve 2019/21 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 12.6.1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1., 2., 3. ve 4. maddeleri iptal edilmiştir.
R.Gazete No: 30807 R.G. Tarihi: 20.6.2019 A NAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2018/136 Karar Sayısı: 2019/21 Karar Tarihi:10/4/2 ...
20 Haziran 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1)


20.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30807 R.G. Tarihi: 20.6.2019 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 2013/1 Karar No: 2018/1 ÖZÜ : Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kıs ...
20 Haziran 2019

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2019/29)


20.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30807 R.G. Tarihi: 20.6.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29) Amaç ...