Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 991

18 Eylül 2019

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1546)


18.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30892 R.G. Tarihi: 18.9.2019 Karar Sayısı: 1546 Karar Tarihi: 17.9.2019 Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişikl ...
16 Eylül 2019

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)


16.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30890 R.G. Tarihi: 16.9.2019 Karar Sayısı: 1542 Karar Tarihi: 15.9.2019 Ekli "Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propa ...
15 Eylül 2019

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/40)


15.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20.6.2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30889 R.G. Tarihi: 15.9.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29)'DE DEĞİŞİKLİK YA ...
14 Eylül 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/08/2019 Tarihli ve 8513 Sayılı Kararı


14.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de 8513 sayılı BDDK Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30888 R.G. Tarihi: 14.9.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı : 8513 Karar Tarihi : 2 ...
14 Eylül 2019

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ


14.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30888 R.G. Tarihi: 14.9.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARINA UYUMA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve ka ...
13 Eylül 2019

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tarife ile; 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 1 M ...
13 Eylül 2019

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1534)


13.9.2019 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1534) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30887(Mük.) R.G. Tarihi: 13.9.2019 Karar Sayısı: 1534 Karar Tarihi: 13.9.2019 23 Aralık 2017 tarihinde Çimkent'te imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ti ...
13 Eylül 2019

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 25/2 ...
13 Eylül 2019

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
13 Eylül 2019

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MA ...