Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairel ...
31 Aralık 2019

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA GAZLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/ ...
31 Aralık 2019

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/15) Kap ...
31 Aralık 2019

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/18) Amaç ...
31 Aralık 2019

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/8) Dayanak ...
31 Aralık 2019

Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/5)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/5) Daya ...
31 Aralık 2019

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/4) Dayanak ...
31 Aralık 2019

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/2) Da ...
31 Aralık 2019

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİ ...
31 Aralık 2019

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/13)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/13) ...