Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

08 Kasım 2019

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 İçişleri Bakanlığından: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
07 Kasım 2019

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği


7.11.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin amacı; milli saraylar uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, milli saraylar uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.
R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Cumhurbaşkanlığı (Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı)' ndan: MİLLİ SARAYLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K ...
07 Kasım 2019

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 49)


7.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; coğrafi bilgi sistemleri ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Kararname Numarası: 49 Karar Tarihi: 6.11.2019 BİRİNCİ BÖLÜM ...
07 Kasım 2019

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1746)


7.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1746) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Karar Sayısı: 1746 Karar Tarihi: 6.11.2019 Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi sınırları içerisinde bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit ...
07 Kasım 2019

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20.1.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
07 Kasım 2019

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1754)


7.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1754) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Karar Sayısı: 1754 Karar Tarihi: 6.11.2019 Ekli "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4 ...
07 Kasım 2019

7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


7.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de 7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Kanun No. 7190 Kabul Tarihi: 24.10.2019 MADDE 1 – 2 ...
07 Kasım 2019

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1753)


7.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı'na ekli Yönetmelik ile; 18.3.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30941 R.G. Tarihi: 7.11.2019 Karar Sayısı: 1753 Karar Tarihi: 6.11.2019 Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeli ...
06 Kasım 2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 161)


6.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 28.1.2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30940 R.G. Tarihi: 6.11.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEM ...
06 Kasım 2019

Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6.11.2004 tarihli ve 25635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30940 R.G. Tarihi: 6.11.2019 Türk Standardları Enstitüsünden: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...